Kontakty

Przewodniczący

Włodzimierz Sopel

Przewodniczący Międzyzakładowej Organizacji Związkowej.

Chairman of the Federal Inter -Organization

NSZZ Solidarność  GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.

Tel. +48 61 860 10 75

Mobile +48 502 604 393

E-mail: wlodzimierz.w.sopel@gsk.com

 

Wiceprzewodniczący

Hieronim Marut

Tel.+48 61 860 13 33

Mobile+48 510 005 928

E-mail: hieronim.h.marut@gsk.com

 

Sekretarz

Teresa Maserak

Tel.+ 48 61 860 15 19

Mobile +48 61 604 961 954

E-mail: teresa.t.maserak@gsk.com

 

Skarbnik

Tomasz Szelangiewicz

Tel.+48 61 860 1991

Mobile +48 510 005 688

E-mail: tomasz.a.szelangiewicz@gsk.com

 

Kasjerka związku

Joanna Perkowska

Tel.+48 61 860 1074

Mobile +48 668 966 115

E-mail: joanna.a.perkowska@gsk.com