Grupowe ubezpieczenie Generali

Ulotka informacyjna – plik

Deklaracja przystąpienia Pracownika do Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie CERTUM/CERTUM Max – formularz

Deklaracja przystąpienia dla Członka rodziny  Pracownika do Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie CERTUM/CERTUM Max – formularz