Obrady Komisji Krajowej

Notatka z obrad KK NSZZ Solidarność Rydzyna 20.06.2017 – plik

Decyzje od nr 82 z dn. 19.06.2017 – plik

Stanowisko od 8 z dn. 20.06.2017 – plik

Uchwały od nr 17 z dn. 20.06.2017 – plik

Notatka z posiedzenia KK w dn.25.04.2017 – plik