Międzyzakładowa Kasa Zapomogowo – Pożyczkowa (MKZP)

Statut MKZP – plik

Zasady udzielania pożyczek i zapomóg – plik

Deklaracja przystąpienia do MKZP – plik

Deklaracja zgody członka MKZP – plik

Deklaracja zgody osoby uprawnionej do otrzymania wkładu
członkowskiego w razie śmierci członka MKZP – plik

Wniosek o udzielenie pozyczki z MKZP – plik

Zgoda na potrącenie MKZP – plik

Wniosek o zwrot wkładów MKZP – plik