Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze NSZZ Solidarność Regionu Wlkp.

26.06.2014 XXV Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska poprzedziła Msza św. odprawiona w kościele p.w. Zmartwychwstania Pańskiego przez ks. kanonika Tadeusza Magasa.

W homilii i modlitwie rozpoczynającej obrady kapelan wielkopolskiej „Solidarności” powiedział, że działacze „Solidarności” muszą byś przede wszystkim ludźmi sumienia, odpowiedzialnymi za ludzi pracy i ład w domu ojczystym. Mówiąc o znaczeniu „S” w życiu społecznym przytoczył słowa bpa. Piotra Jareckiego, że „Solidarność” nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa, być może nie powiedziała jeszcze najważniejszego słowa.

Pozdrowienia i życzenia owocnych obrad skierowali do delegatów goście WZD: wicewojewoda wielkopolski Przemysław Pacia, wicemarszałek województwa wielkopolskiego Wojciech Jankowiak, sekretarz miasta Poznania Stanisław Tamm, Okręgowy Inspektor Pracy Stanisława Ziółkowska oraz przewodniczący sąsiednich regionów Jan Mosiński (Wlkp. Południowa) i Zdzisław Nowakowski (Konin).
Komisję Krajową reprezentował Henryk Nakonieczny zastępca przewodniczącego KK który w swoim wystąpieniu podziękował członkom wielkopolskiej „Solidarności” za aktywność i zaangażowanie we wszystkie działania podejmowane przez Związek, zarówno za wkład merytoryczny jak i oraz udział w akcjach protestacyjnych, zbieraniu podpisów, manifestacjach.

Przypomniał, że 58 lat temu poznańscy robotnicy upomnieli się o poszanowanie godności pracy, bezpieczeństwo ekonomiczne dla rodzin i szacunek społeczny.
– Wydaje się, że to tak niewiele. Jednak reżim komunistyczny nie zawahał się krwawo stłumić powstanie. Kilka miesięcy później władza dokonała samokrytyki i nastąpiła chwilowa odwilż. A co dzieje się dzisiaj? Kiedy upominamy się o godność ludzi pracy i bezpieczeństwo socjalne dla rodzin nazywa się nas oszołomami i pałuje.Tak było z wieloma problemami podejmowanymi przez Związek.

– Teraz słyszymy ze strony rządu stwierdzenia, że umowy śmieciowe odzierają pracowników z godności. A przecież „Solidarność” mówiła to od dawna. Protestowaliśmy, składaliśmy konkretne propozycje rozwiązań, które rząd Tuska konsekwentnie lekceważył i odrzucał.
Sejm nie przyjął naszego wniosku o referendum w sprawie podwyższenia wieku emerytalnego. „Solidarność” zaskarżyła tę ustawę do Trybunału Konstytucyjnego. Przegraliśmy w głosowaniu 6:8. Wyrok został podjęty nie w oparciu o obowiązujące normy konstytucyjne, lecz z uwagi na stan budżetu państwa. Ustawodawca naruszył zasadę zaufania do państwa i tworzonego przez nie prawa Nowelizacja jest niezgodna z konstytucją, ponieważ została wprowadzona bez wymaganych konsultacji społecznych i wysłuchania związków zawodowych.

H. Nakonieczny odniósł się do afery podsłuchowej, którą premier usiłuje lekceważyć. – Słyszymy, że ujawnione rozmowy, nie świadczą o żadnym układzie polityczno-biznesowym, lecz wynikają z troski o Polskę albo – jak twierdzą inni przedstawiciele rządzącej koalicji – było to tylko takie sobie gadanie przy kielichu. Zobaczmy jak na tym tle wygląda staranie rządu o godność człowieka pracy, o bezpieczeństwo ekonomiczne rodzin, o poszanowanie praw społecznych.

Nadzór z ramienia Krajowej Komisji Wyborczej sprawowała Katrzyna Mackiewicz.

Szczególnym momentem tej części obrad było podziękowanie Urszuli Montowskiej, Antoniemu Gawrochowi i Włodzierzowi Albinowi, dotychczasowym członkom Zarządu Regionu, którzy postanowili zakończyć sprawowanie funkcji związkowych.
Dziękując im za wiele lat wspólnej pracy Jarosław Lange podkreślił, że oddali „Solidarności” nie tylko wiedzę i umiejętności, ale także serce. Wyraził nadzieję, że nadal będą wspierać Związek swoją radą i doświadczeniem.

Działacze, którzy „przeszli w stan spoczynku” otrzymali pamiątkowe medale, bukiety kwiatów oraz gromkie brawa delegatów.

Rozliczenie kadencji
Przyszło nam funkcjonować w czasie, gdy rząd jest nieprzyjazny ludziom pracy i „Solidarności”, deprecjonuje prawa człowieka i prawa związkowe. Doświadczamy tego na co dzień – mówił ustępujący przewodniczący ZR. To wymaga od nas wzmożonej aktywności, tym podejmowania akcji protestacyjnych. W minionej kadencji odbyło się 7 ogólnopolskich akcji protestacyjnych. W naszym Regionie pikiet i akcji protestacyjnych było aż 18 (najwięcej w historii), przeprowadzono 6 akcji zbierania podpisów. Tylko w sprawie podwyższenia wieku emerytalnego zabraliśmy ponad 66 tys. podpisów. Wiele działań podejmowanych przez Związek przynosi efekty dopiero po pewnym czasie. Najlepszym przykładem są umowy śmieciowe. Przed długi czas rząd Tuska twierdził, ze to najlepsze rozwiązanie korzystne zarówno dla funkcjonowania firm jak i pracowników. Teraz mówi, że ich stosowanie prowadzi do naruszania godności ludzi pracy. Rację „Solidarności” przyznawał też niejednokrotnie Trybunał Konstytucyjny uznając, że prawo stanowione przez sejm narusza ustawę zasadniczą.

W dalszej części wystąpienia J. Lange omówił funkcjonowanie działów Zarządu Regionu zwracając uwagę na ciągle zwiększający się profesjonalizm działania i systematyczne pozyskiwanie do Związku nowych pracowników wielkopolskich firm więcej…

Dziękując wszystkim za wspólną pracę podkreślił, że „Solidarność” to nie jest przewodniczący Komisji Krajowej, przewodniczący zarządów regionów i organizacji zakładowych, „Solidarność to wszyscy razem, którzy tworzą ją na co dzień. Tylko wspólna aktywność i solidarność w „Solidarności” powoduje może wzrastać.

Julian Marcyjaniak, który omówił prace Regionalnej Komisji Rewizyjnej poinformował o pozytywnej ocenie prac Zarządu Regionu i udzieleniu absolutorium.

 XXV Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska

Jedynym kandydatem na przewodniczącego Zarządu Regionu Wielkopolska był Jarosław Lange, który zapowiedział, że priorytetem działań ZR w nowej kadencji będzie rozbudowa zaplecza eksperckiego, intensyfikacja szkoleń oraz działanie na rzecz zwiększenia aktywności członków Związku, szczególnie osób oddelegowanych do pełnienia funkcji związkowych.

W wyniku wyborów Jarosław Lange uzyskał 194 głosy z 204 możliwych i po raz trzeci został wybrany przewodniczącym wielkopolskiej „Solidarności”.

W dalszej części obrad wybrano pozostałych członków Zarządu Regionu:

 1. Zbigniew Adamczak
 2. Ryszard Biedziak
 3. Marek Boiński
 4. Leszek Dąbrowski
 5. Ryszard Dolata
 6. Adam Dopierała
 7. Anna Dubisz
 8. Lidia Dudziak
 9. Marcin Gallo
 10. Agnieszka Górka
 11. Ryszard Górny
 12. Czesława Jasińska
 13. Andrzej Jasiński
 14. Czesław Kamiński
 15. Jarosław Kiereta
 16. Regina Krawczyk
 17. Stefan Langner

 

 1. Paweł Ławniczak
 2. Barbara Napieralska
 3. Piotr Olbryś
 4. Karol Pabisiak
 5. Witold Paluszak
 6. Artur Paszak
 7. Ryszard Piekarczyk
 8. Przemysław Rzepecki
 9. Bolesław Skaskiewicz
 10. Halina Skiba
 11. Damian Skowroński
 12. Włodzimierz Sopel
 13. Marcin Steinke
 14. Marcin Stróżyński
 15. Patryk Trząsalski
 16. Marek Wiza
 17. Ryszard Zielonka
 18. Ewa Zydorek

W pierwszym dniu obrad zapoczątkowana została dyskusja o udziale Związku w polityce, która będzie kontynuowana w  dniu jutrzejszym. Ponadto odbędą się wybory Regionalnej Komisji Rewizyjnej oraz Delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów.

Drugi dzień obrad WZD (27.06.2014)

W auli Wydziału Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza zakończyły się obrady Walnego Zebrania Delegatów Regionu Wielkopolska.

Delegaci wybrali członków Regionalnej Komisji Rewizyjnej:

 1. Dariusza Knappa
 2. Agatę Kurc-Kwiatkowską
 3. Adama Leszczewicza
 4. Juliana Marcyjaniaka
 5. Błażeja Nowaka
 6. Ewę Roszyk
 7. Marka Tylińskiego

oraz delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów:

 1. Piotra Adamczaka
 2. Adama Dopierałę
 3. Lidię Dudziak
 4. Ryszarda Górnego
 5. Andrzeja Jasińskiego
 6. Czesława Kamińskiego
 7. Jarosława Kieretę
 8. Juliana Marcyjaniaka
 9. Tomasza Nejmana
 10. Karola Pabisiaka
 11. Piotra Olbrysia
 12. Przemysława Rzepeckiego
 13. Jarosława Tomaszewskiego
 14. Patryka Trząsalskiego
 15. Ewę Zydorek

W przerwie obrad delegaci przeszli pod bramę główną H. Cegielski Poznań, gdzie odbyły się uroczystości z okazji 58 rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956 r.

Naszą Organizację MOZ NSZZ Solidarność GSK reprezentowali  Delegaci  na WZD Regionu Wlkp.   Katarzyna Dokrzewska, Hieronim Marut oraz Włodzimierz Sopel.

 

fot. Barbara Napieralska

fot. Julian Marcyjaniak

26062014wybory2 SONY DSC 27062014wybory272 27062014wybory275