Dyżur prawnika – środa 6 listopada 2013r. w godzinach 13:00-15:00

K O M U N I K A T

MOZ NSZZ Solidarność GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. informuję, że w środę 6 listopada 2013r., w godzinach 13:00-15:00 w siedzibie związku dyżur pełnić będzie prawnik związkowy Olaf Wiśniewski.

Prawnik będzie udzielał porad z zakresu prawa pracy oraz prawa cywilnego.

Zgłoszenia przyjmuje Joanna Perkowska tel.61 8601074

Dotyczy: członków związku NSZZ Solidarność GSK