INFORMACJA Z POSIEDZENIA KOMISJI MOZ NSZZ SOLIDARNOŚĆ GSK Z DNIA 15.10.2013.

INFORMACJA Z POSIEDZENIA KOMISJI MOZ NSZZ SOLIDARNOŚĆ GSK

Z DNIA 15.10.2013

Podczas posiedzenia Komisji obradowano w następującym zakresie tematów:

1. Prezentacja projektu Europejskiego Centrum  Odszkodowań.

Zaproszeni goście:

– Dyrektor Regionalny EUCO Mariusz Andrzejczak

– Przedstawiciel EUCEO Monika Woźniak

2. Powołanie Komisji Wyborczej NSZZ Solidarność GSK.

Uchwałą Komisji MOZ NSZZ Solidarność GSK powołano Komisję Wyborczą

do przeprowadzenia wyborów nowych władz związkowych na kadencję  2014/2018

w składzie:

Arleta Jankowska – Fabryka

Rafał Tylkowski – Fabryka

Alicja Żwirko – Sieniawska – Fabryka

Żaneta Ignaszewska – Commercial

Mirosława Skrzypczak – Services

3. Aneks nr 4 do Regulaminu Wynagradzania GSK Services – omówienie proponowanych zmian w  Regulaminie Wynagrodzeń GSK Services

4. Informacja z przebiegu spotkania  Organizacji  Związkowych z Dyrektorem Personalnym GSK  Mariuszem Frydrychem

–  Nowy system zarządzania wynikami i system bonusowy w GSK.

–  Początek rozmów nt. wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w 2014r.

5. Przedstawienie pisma Stowarzyszenia Wspierania Opieki Paliatywnej (prośba o udzielenie wsparcia finansowego).

6. Dyskusja – wolne głosy i wnioski