Sprawozdawczo Wyborcze Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Pracowników Przemysłu Farmaceutycznego

W dniu 11 maja 2023 w Jeleniej Górze odbyło się Sprawozdawczo Wyborcze Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Pracowników Przemysłu Farmaceutycznego NSZZ „Solidarność”.

Delegaci wybrali Przewodniczącą Rady KSPPF NSZZ „Solidarność

Annę Rowską-Sopel z firmy Delpharm Poznań S.A. – gratulacje.

Delegaci dokonali wyboru członków Rady KSPPF, Komisji Rewizyjnej oraz Delegatów na Kongres Krajowego Sekretariatu Przemysłu Chemicznego NSZZ Solidarność.

Na członka Rady Krajowej Sekcji Pracowników Przemysłu Farmaceutycznego został wybrany Hieronim Marut.

Członkiem Komisji Rewizyjnej została Katarzyna Walkowiak.

Delegatami na Kongres Krajowego Sekretariatu Przemysłu Chemicznego NSZZ „Solidarność” z naszej organizacji zostali wybrani:

Anna Rowska-Sopel,

Włodzimierz Sopel

i Hieronim Marut.