Informacja z posiedzenia KOMISJI MOZ NSZZ Solidarność GSK.

Poznań 20 maja 2021r.

1. Przyjęcie porządku posiedzenia.

2. Przyjęcie do związku – 2 osoby z fabryki , 1 – osoba z Commercial.

3. CDO24 – podpisanie umowy 1 czerwca 2021r.

4. Przyjęto uchwałę o zamieszczeniu nekrologu w przypadku śmierci członka związku.

5. Przyjęto uchwałę o umorzeniu pożyczki związkowej w przypadku śmierci członka związku.

6. Informacja w sprawie zażalenia dotycząca oceny rocznej -w GSK Commercial.

7. Sprawozdanie  z posiedzenia Komisji Parytetowej GSK.

      * statystyka podwyżki płac w 2021r.

      * pomieszczenia dla związku po przejściu do Delpharm.

      * Parking GSK – Delpharm.

8. Przyznano 1 zapomogę losową w kwocie 1000 zł.

9. Wolne głosy i wnioski.

Na tym protokół zakończono.

Włodzimierz Sopel