Informacja z posiedzenia KOMISJI MOZ NSZZ Solidarność GSK

Poznań,16 listopada  2020r.

Informacja z posiedzenia KOMISJI MOZ NSZZ Solidarność GSK

1. Przyjęcie porządku zebrania.

2. Zapisy do związku.

    Przyjęto 3 osoby z Fabryki.

3. Informacja zakończenia negocjacji płacowych na 2021r.(info na

stronie )

4. Zakończenie rozmów w sprawie zmian organizacyjnych w Aspen

Polska Sp. z o.o.   

5. Zatwierdzenie Regulaminów Wyborów SIP w GSK Consumer,

Commercial, Services oraz Novartis.

     6. Informacja ze spotkania organizacji z Kamilą Niedzielską.

     7. Wolne głosy i wnioski.

Na tym posiedzenie zakończono.

Włodzimierz Sopel ———————————————————————————————–