Komunikat – Podwyżka

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Tegoroczna podwyżka zaproponowana przez Pracodawcę we wszystkich spółkach GSK ma wynosić 4%. Informujemy, że jest to jednostronna i podjęta bez zgody organizacji związkowej decyzją Pracodawcy.

W rozmowach z Pracodawcą organizacja związkowa domagała się podwyżki
w wysokości 10% między innymi ze względu na poniższe argumenty:

– jest to kolejny rok z podwyżką poniżej inflacji. Wskaźnik podwyżkowy od kwietnia 2021 r. spółek dla GSK wynosił 3%, niedługo potem nastąpił drastyczny wzrost inflacji (z danych GUS wynika, że inflacja roczna w grudniu 2021 r. wyniosła 8,6 proc).

– rekordowa inflacja w roku bieżącym z prognozami jej dalszego wzrostu

– proponowana przez Pracodawcę podwyżka nie sięga nawet mediany średniorocznej podwyżek w sektorze przedsiębiorstw, która wynosi 5%, nie sięga ona również średniej podwyżek, która wynosi 6% (Szybki Monitoring NBP 04/21 październik 2021r.)

– aż 25% przedsiębiorstw planuje podwyżkę na poziomie 8% i wyższą w ciągu najbliższego roku tj. 2022 r.  (Szybki Monitoring NBP 04/21 październik 2021 r.)

Pracodawca, mimo przedstawienia mu pełnego uzasadnienia dla wyższej niż 4% podwyżki nie uwzględnił argumentacji organizacji związkowej i podtrzymał swoją propozycję wskaźnika wzrostu wynagrodzeń na poziomie 4%.

Jesteśmy oburzeni i zdumieni tak znacznie odbiegającą od oczekiwań reprezentacji pracowników i realiów rynkowych podwyżką, dlatego nie wyrażamy zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego wzrostu wynagrodzeń
w proponowanej przez pracodawcę wysokości. Uważamy, że proponowany wskaźnik jest zbyt niski, nie odpowiada aktualnym potrzebom pracowników,
a także możliwościom Pracodawcy GSK .

Włodzimierz Sopel

Przewodniczący MOZ NSZZ Solidarność

GlaxoSmithKline