Zakończenie negocjacji wskaźnika wzrostu wynagrodzeń – Delpharm Poznań.

Przed Świętami mamy dla wszystkich pracowników fabryki dwie bardzo dobre wiadomości.  

W poniedziałek  z sukcesem zakończyły się negocjacje dotyczące wskaźnika wzrostu przeciętnych wynagrodzeń. W tym roku rozmowy przebiegły bardzo zgodnie. Związki Zawodowe i pracodawca wzięli pod uwagę sytuację ekonomiczną naszych pracowników i wspólnie doszli do dwóch wniosków: 

 • Podwyżka wynagrodzeń w tym roku wyjątkowo będzie przyznana szybciej niż w latach ubiegłych, bo już 1 stycznia 2022; 
 • W reakcji na szybko rosnące ceny przeciętny wzrost wynagrodzeń zasadniczych od 1 stycznia 2022 roku w Delpharm Poznań będzie wynosił 6%.  

  Jednocześnie ustalono minimalną podwyżkę w wysokości 4,75%. Z podwyżki tej wyłączeni są pracownicy, którzy posiadają uruchomione plany naprawcze, nie zrealizowali swoich celów rocznych lub w 2021 przebywają/przebywali na długotrwałych absencjach.  

  Druga bardzo dobra wiadomość dotyczy wszystkich pracowników fabryki. Związki Zawodowe wystąpiły do naszego poprzedniego pracodawcy GSK o wyrównanie przyznanych w kwietniu podwyżek o obecne wskaźniki inflacyjne. Wspólnie z Delpharm udało nam się uzyskać dodatkowy budżet na te wyrównania, co w połączeniu z rezerwami z ZFŚS pozwoliło nam na wypłatę dodatkowego, jednorazowego świadczenia. 

  Co to oznacza? 

  Wszyscy, którzy na 1 stycznia będą aktywnie zatrudnieni w Delpharm Poznań, otrzymają najpóźniej do 31 stycznia 2022 roku jednorazowe świadczenie w wysokości uzależnionej od kategorii dochodowych: 
 • 1 kategoria dochodowa – 1000 zł 
 • 2 kategoria dochodowa – 950 zł 

3 kategoria dochodowa – 900 zł 

Jednorazowym świadczeniem objęte zostaną także osoby, zatrudnione po 1 kwietnia 2021 – w tym wypadku wysokość świadczenia będzie proporcjonalna do liczby przepracowanych w 2021 miesięcy. 

Warunkiem wypłaty tego świadczenia jest złożeniedo 17 stycznia 2022 deklaracji dochodowej. Akcję zbierania tych deklaracji rozpoczniemy w ciągu najbliższych dni.

Dokument.