CDO 24 – całodobowa bezpłatna ochrona prawna dla członków związku.

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Miło nam poinformować, że MOZ NSZZ Solidarność GSK SA podpisała umowę z firmą CDO 24 świadczącą usługi prawne, w ramach której wyłącznie nasi członkowie mogą skorzystać z całodobowej bezpłatnej ochrony prawnej.

W załączeniu przesyłamy szczegółowe informacje na temat usług, do których członkowie naszej organizacji mogą mieć dostęp w ramach ww. ochrony.

Aby zostać objętym ochroną prawną należy wypełnić załączone dokumenty:

1. Deklarację przystąpienia do CDO 24 

2. Zgodę na przetwarzanie przez MOZ NSZZ Solidarność GSK S.A. danych osobowych

Wypełnione i podpisane ww. dokumenty należy dostarczyć w oryginale do siedziby związku: można to zrobić za pośrednictwem przewodniczącego koła lub pocztą.

UWAGA: PRZYSTĄPIENIE I KORZYSTANIE Z OCHRONY PRAWNEJ obejmującej konsultacje prawne i przygotowanie wzorów pism, o której mowa w załączonych materiałach (z wyłączeniem reprezentacji przed sądem) JEST DOBROWOLNE I CAŁKOWICIE BEZPŁATNE (koszt ponosi organizacja związkowa) i stanowi dodatkowy bonus związany z członkostwem w związku.

Dodatkowych informacji udziela:

 Anna Rowska -Sopel tel. 508870798