Informacje z posiedzeń KOMISJI MOZ NSZZ Solidarność GSK – zbiorczo.

Poznań,17 grudnia  2020r.

Informacja z posiedzenia KOMISJI MOZ NSZZ Solidarność GSK.

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia
  2. Zapisy do związku.

Przyjęto do związku 3 osoby  -fabryka

  1. Przedstawienie komunikatu Komisji Wyborczej w sprawie wyborów SIP w Novartis Poland, GSK Consumer, GSK Commercial oraz GSK Services.
  2. Informacje ze środowego spotkania z przedstawicielami DELPHARM.
  3. Komisja przyznała 2 zapomogi losowe w wysokości 500 zł i 1000zł.
  4. Wolne głosy i wnioski.

Na tym posiedzenie zakończono.        

Włodek Sopel

                                                                                                           Poznań,19 stycznia 2021r.

Informacja z posiedzenia KOMISJI MOZ NSZZ Solidarność GSK.

1. Przyjęcie Porządku posiedzenia.

2. Zapisy do związku.

    Przyjęto 1 osobę -fabryka

3. Zmiana formy umowy z księgową związku- dyskusja.

4. Zatwierdzenie zmian w Regulaminie Bonusu w GSK Consumer.

5. Dyskusja dotycząca Porozumienia z GSK Services  przejście do Sodexo –

    WREF .

6. Informacje w sprawie szczepień Covid 19.

7. Pismo HR w sprawie zamiaru wypowiedzenia umowy o pracę z członkiem

    związku.

8. Informacja o wykreśleniu koła związkowego Aspen Polska ze schematu organizacyjnego naszej organizacji.

9. Wolne głosy i wnioski.

Na tym protokół zakończono.             

Włodzimierz  Sopel

                                                                                                                      Poznań, 02 luty 2021r.

Informacja z posiedzenia KOMISJI MOZ NSZZ Solidarność GSK.

1. Przyjęcie porządku posiedzenia.

2. Zapisy do związku.

     Przyjęto do związku – 2 osoby Novartis Poland.

3. Podjęcie uchwały w sprawie Porozumienia WREF -przejście 4-osób z do

    Sodexo.

4. Wybory do EWC oddelegowano Janusza Albę do Komisji Wyborczej.

5. Uchwała o likwidacji koła związkowego Aspen Polska Sp. z o.o. z powodu   

     zmian  organizacyjnych i brak członków związku.

6. Informacja o przejściu zakładu pracy PF Consumer Healthcare Polska Sp. o.o.

7. Pismo HR w sprawie wypowiedzenia umowy z Art. 52 KP.

8. Wolne głosy i wnioski – przedstawienia oferty prawniczej CDO 24.

Na tym posiedzenie zakończono.

Włodzimierz Sopel

                                                                                                                Poznań,09 luty 2021r.

 Informacja z posiedzenia KOMISJI MOZ NSZZ Solidarność GSK.

1. Przyjęcie porządku posiedzenia.

2. Zapisy do związku – przyjęto 4 osoby z fabryki.

3. Rozmowa w sprawie jakości odzieży roboczej – gość przedstawiciel EHS.

4. CDO24 – umowa o świadczenie ochrony prawnej dla członków związku.

5. Upominek wielkanocny – propozycje. Komisja zatwierdziła zakupienie

     upominku wraz z wysyłką przez firmę zewnętrzną w kwocie 165zł/osobę.

6. Wolne głosy i wnioski.

Na tym protokół zakończono.

Włodzimierz Sopel

                                                                                                                                                              Poznań, 18 luty 2021r.

Informacja z posiedzenia KOMISJI MOZ NSZZ Solidarność GSK.

1. Przyjęcie porządku posiedzenia.

2. Zapisy do związku – przyjęto 1 osobę GSK Consumer,1 osobę GSK Commercial.

3. Informacja z prac Komisji Wyborczej EWC – Janusz Alba.

4. Preliminarze ZFŚS na 2021r w spółkach GSK.

    Komisja MOZ NSZZ Solidarność GSK zatwierdziła Preliminarze ZFŚS na 2021r.,

    w spółkach GSK Consumer, Commercial, Services oraz GSK Pharmaceuticals S.A.

5. Komisja zatwierdziła Tomasza Koseckiego jako członka związku szczególnie chronionego.

6. Komisja podjęła decyzję o podpisaniu umowy z Agnieszką Wiśniewską w celu prowadzenia spraw księgowo-finansowych z dniem 1 marca 2021r.

7. Informacja z poniedziałkowego spotkania z Kamilą Niedzielską Dyrektorem fabryki.

8. Wolne głosy i wnioski.

Na tym protokół zakończono

Włodzimierz Sopel

                                                                                                                    Poznań, 04 marca 2021r.

Informacja z posiedzenia Komisji MOZ NSZZ Solidarność GSK.

1. Przyjęcie porządku posiedzenia.

2. Zapisy do związku – przyjęto 3-osoby z fabryki oraz 1 osobę z GSK Commercial.

3. Zapomogi – przyznano jedną zapomogę w kwocie 2000 zł oraz jedną 1500 zł.

4. Zatwierdzenie nowego systemu bonusowego w GSK COMMERCIAL.

5. Przedstawienie sprawozdania z pracy SIP GSK w Poznaniu za rok 2020.

6. Informacja na temat monitoringu fabrycznego.

7. Szafki odzieżowe – ciąg dalszy dyskusji EHS.

8. Wolne głosy i wnioski.

Na tym protokół zakończono.

Włodzimierz Sopel

                                                                                                          Poznań 30 marca 2021r.

Informacja z posiedzenia KOMISJI MOZ NSZZ Solidarność GSK.

1. Przyjęcie porządkuposiedzenia.

2. Przedstawienie wykonania budżetu związku za 2020r. zatwierdzony uchwałą.

3. Przyjęcie projektu  budżetu związku na 2021r.zatwierdzony uchwałą.

4. Zatwierdzenie Regulaminu Telepracy w spółkach GSK.

5. Podjęto uchwałę o dofinansowaniu XI LO projektu „Śladami Solidarności” w

     kwocie 1000 zł.

5. Ogólne informacje:

     – Pismo HR Fabryki.

     – Pismo związku do Prezesa Novartis Poland.

     – Upominek świąteczny -zakończenie akcji.

6. Wolne głosy i wnioski.

Na tym protokół zakończono.

Włodzimierz Sopel                               

Informacja z posiedzenia KOMISJI MOZ NSZZ Solidarność GSK.

Poznań 20 maja 2021r.

1. Przyjęcie porządku posiedzenia.

2. Przyjęcie do związku – 2 osoby z fabryki , 1 – osoba z Commercial.

3. CDO24 – podpisanie umowy 1 czerwca 2021r.

4. Przyjęto uchwałę o zamieszczeniu nekrologu w przypadku śmierci członka związku.

5. Przyjęto uchwałę o umorzeniu pożyczki związkowej w przypadku śmierci członka związku.

6. Informacja w sprawie zażalenia dotycząca oceny rocznej -w GSK Commercial.

7. Sprawozdanie  z posiedzenia Komisji Parytetowej GSK.

      * statystyka podwyżki płac w 2021r.

      * pomieszczenia dla związku po przejściu do Delpharm.

      * Parking GSK – Delpharm.

8. Przyznano 1 zapomogę losową w kwocie 1000 zł.

9. Wolne głosy i wnioski.

Na tym protokół zakończono.

Włodzimierz Sopel