K O M U N I K A T

Uprzejmie informuję,
że z dniem 11 stycznia 2021 roku zmienia się nr telefonu do Joanny Perkowskiej –
Specjalisty ds. ubezpieczeń grupowych prowadzonych przez MOZ NSZZ Solidarność GSK

Aktualny nr. telefonu komórkowego 572 504 912

                                                                   Włodzimierz  Sopel

                                                                                              Przewodniczący MOZ NSZZ

Solidarność  GSK

Poznań,2021.01.07