Wyniki wyborów ZSIP w Novartis Polska i spółkach GSK Consumer, Commercial i Services.

W piątek 11 grudnia zakończyliśmy wybory przedstawicieli pracowników – Zakładowych Społecznych Inspektorów pracy w Novartis Polska i spółkach GSK Consumer, Commercial i Services.

Wyniki wyborów ZSIP:.

GSK Commercial Spółka  z o.o. ZSIP dla spółki – Elżbieta  Walicka

Ilość pracowników uprawnionych do głosowania: 171

Ilość głosów oddanych na kandydatkę Elżbietę  Walicką: 12

Wstrzymało się od głosu: 0

GSK Consumer Healthcare  Sp. z o.o. ZSIP dla spółki – Anna Zdrojkowska.

Ilość pracowników uprawnionych do głosowania: 304

Ilość głosów oddanych na kandydatkę Annę Zdrojkowską: 6

Wstrzymało się od głosu: 0

GSK Services Sp. z o.o ZSIP dla spółki – Dorota Bździak

Ilość pracowników uprawnionych do głosowania: 1169

Ilość głosów oddanych na kandydatkę Dorotę Bździak: 40

Wstrzymało się od głosu: 1

Novartis Poland Sp. z o.o. ZSIP dla spółki – Adriana  Szpakiewicz

Ilość pracowników uprawnionych do głosowania: 318

Ilość głosów oddanych na kandydatkę Adrianę  Szpakiewicz:  65

Ilość głosów oddanych na kandydatkę Edyta  Wiesztal: 31

Wstrzymało się od głosu: 1

Informacja z posiedzenia KOMISJI MOZ NSZZ Solidarność GSK

Poznań,16 listopada  2020r.

Informacja z posiedzenia KOMISJI MOZ NSZZ Solidarność GSK

1. Przyjęcie porządku zebrania.

2. Zapisy do związku.

    Przyjęto 3 osoby z Fabryki.

3. Informacja zakończenia negocjacji płacowych na 2021r.(info na

stronie )

4. Zakończenie rozmów w sprawie zmian organizacyjnych w Aspen

Polska Sp. z o.o.   

5. Zatwierdzenie Regulaminów Wyborów SIP w GSK Consumer,

Commercial, Services oraz Novartis.

     6. Informacja ze spotkania organizacji z Kamilą Niedzielską.

     7. Wolne głosy i wnioski.

Na tym posiedzenie zakończono.

Włodzimierz Sopel ———————————————————————————————–