Sprawozdania z posiedzeń KOMISJI MOZ NSZZ Solidarność GSK – 20 października i 2 listopada 2020.

Poznań, 2 listopad  2020r.

Informacja z posiedzenia KOMISJI MOZ NSZZ Solidarność GSK

1. Przyjęcie porządku zebrania.

2. Zapisy do związku.

    Przyjęto 1 osobę z Fabryki, 2 osoby z Novartis Poland.

3. Informacja na temat zmian organizacyjnych w Aspen Polska.

4. Interwencja MOZ NSZZ Solidarność GSK w sprawie

     nieodpowiedniego zachowania menedżera w Novartis Poland.

5. Informacje z dalszego ciągu negocjacji płacowych w spółkach   

         GSK.

     6. Wolne głosy i wnioski.

Na tym posiedzenie zakończono.

———————————————————————————————–

Poznań, 20 październik  2020r.

Informacja z posiedzenia KOMISJI MOZ NSZZ Solidarność GSK

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia
  2. Zapisy do związku.

Przyjęto do związku 1-osobę z Aspen Polska, 2 osoby z fabryki.

  1. Komisja przyznała jedną zapomogę związkową .
  2. Komisja podjęła uchwałę o uruchomieniu pożyczki związkowej w kwocie 3000 zł. rozłożonej na 10 rat po 300 zł.
  3. Dyskusja na temat zakończenia roku -spotkanie wigilijne emerytów zostanie przeniesione na 2021r.
  4. Informacja na temat sprzedaży fabryki do Delpharma.
  5. Komisja uchwałą powołała zespół negocjacyjny do rozmów z przedstawicielami nowego właściciela fabryki w Poznaniu.
  6. W skład zespołu powołano: Włodzimierz Sopel, Hieronim Marut, , Anna Rowska-Sopel, Tomasz Szelangiewicz, Katarzyna Sobiesiak, Mirosław Konecki oraz prawnik związkowy Olaf Wiśniewski.
  7. Informacje z negocjacji  wzrostu wskaźnika wynagrodzeń na 2021r.
  8. Wolne głosy i wnioski.

Na tym posiedzenie zakończono.        

Włodek Sopel