Podsumowanie z posiedzeń KOMISJI MOZ NSZZ Solidarność GSK i spotkań z pracodawcą.

Poznań, 15 października 2020 r.

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

W dniu 15 października 2020 r. o godz.8:20 podczas spotkania z Małgorzatą
Lasotą oraz Kamilą Niedzielską przedstawiciele związku  MOZ NSZZ Solidarność GSK Włodzimierz Sopel oraz Hieronim Marut zostali powiadomieni o sprzedaży fabryki w Poznaniu francuskiej firmie DELPHARMA.

W związku ze zmianą właściciela fabryki, pragniemy zapewnić, że organizacja związkowa dołoży wszelkich starań, aby zmiana, która nastąpi, nie wpłynęła negatywnie na dotychczasową sytuację Pracowników.

Liczymy na dobrą, satysfakcjonującą współpracę z nowym Pracodawcą. Jako strona dialogu jesteśmy otwarci i gotowi do rozmów i mamy nadzieję, że wspólnie osiągniemy cel, jakim jest stabilna i bezpieczna przyszłość Pracowników w nowej spółce.

Jednocześnie, każdego Pracownika chcemy zapewnić, że drzwi naszej organizacji są dla nowych członków otwarte, a przynależność do grupy związkowej i jedność mogą pomóc łatwiej przejść etap zmian
i związanej z nimi niepewności.

Włodzimierz Sopel

Przewodniczący MOZ NSZZ Solidarność GSK

—————————————————————————

Poznań, 22 września  2020r.

Informacja z posiedzenia KOMISJI MOZ NSZZ Solidarność GSK

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia
  2. Zapisy do związku.

Przyjęto do związku 5-osóbz Novartis Poland,

  1. Dyskusja w sprawie przekazania ubezpieczenia zdrowotnego Generali Pracodawcy GSK.
  2. Propozycje wzrostu wskaźnika wynagrodzeń na 2021r. Rozpoczęcie negocjacji z Pracodawcą GSK.
  3. Przyznanie zapomogi związkowej w kwocie 760 zł. członkini związku.
  4. Zmiany organizacyjne w Aspen Polska.
  5. Wolne głosy i wnioski.

Na tym posiedzenie zakończono.        

Włodek Sopel

————————————————————————————————————————–

Poznań, 3 września  2020r.

Informacja z posiedzenia KOMISJI MOZ NSZZ Solidarność GSK

1. Przyjęcie porządku zebrania.

2. Zapisy do związku.

Przyjęto 1 osobę z Fabryki oraz 1 osobę z GSK Services.

3. Informacja na temat zmian ocen pracowników Novartis Poland..

4. Bony turystyczne NSZZ Solidarność -informacja .

5. Omówienie tematów na spotkanie Komisji Parytetowej z

Pracodawcą GSK.

     6. Wolne głosy i wnioski.

Na tym posiedzenie zakończono

Poznań, 3 czerwca 2020r.

Informacja z posiedzenia KOMISJI MOZ NSZZ Solidarność GSK

1. Przyjęcie porządku zebrania.

2. Informacja o zmianach organizacyjnych w Aspen Polska.

3. Informacja ze spotkania z Dyrektor Fabryki Kamilą Niedzielską.

4. Podjęto uchwałę o przyznaniu  dwóch zapomóg  kwocie  400 zł.

5. Informacja o Covid 19.

6. Wolne głosy i wnioski.

Na tym posiedzenie  zakończono

——————————————————————————————-

Poznań, 29 kwietnia  2020r.

Informacja z posiedzenia KOMISJI MOZ NSZZ Solidarność GSK

 1. Przyjęcie porządku zebrania.

 2. Przyjęcie do związku.

2 -osoby z GSK Consumer, 3-osoby z Novartis Poland, 1 -osoba z Fabryki oraz 1 osoba z Aspen Polska.

      3. Dodatkowe ubezpieczenie Covid 19.

      4.Informacja o urlopach wypoczynkowych.

      5. Informacje z spotkania zespołu Kryzysowego Covid 19.

      6.Pismo Przew. Koła związkowego RESURS – podjęto uchwałę w    

         sprawie pożyczki związkowej.

      7. Informację Covid 19 – ze spotkania kryzysowego.

      8. Wolne głosy i wnioski.

Na tym posiedzenie zakończono.

Włodzimierz  Sopel