Informacja z posiedzenia Komisji MOZ NSZZ Solidarność GSK. Poznań, 2019-11-19

Informacja z posiedzenia Komisji MOZ NSZZ Solidarność GSK

  1. Przyjęcie porządku zebrania.
  2. Przewodniczący przedstawił pismo wysłane do Okręgowej Inspekcji Pracy w Warszawie w sprawie Aspen Polska Sp. z o.o.
  3. Komisja podjęła uchwałę dotyczącą wypłaty z ZFŚS tzw. „Gwiazdorka” dla wszystkich spółek GSK.
  4. Podjęto uchwałę o zorganizowaniu jednodniowej wycieczki do Drezna na „Jarmark Bożonarodzeniowy” w dniu 14 grudnia 2019r. z dofinansowaniem związku w kwocie 50 PLN/dla członka związku.
  5. Podjęto uchwałę w sprawie porozumienia płacowego Spółek GSK. Związek  przekazał Pracodawcy ostateczną propozycję porozumienia.
  6. Ostateczny komunikat przedstawimy po decyzji Pracodawcy GSK.
  7. Wolne głosy i wnioski -dyskutowano w tematach pracowniczych.