Informacja z posiedzenia Komisji MOZ NSZZ Solidarność GSK. Poznań, 2019-10-15

 1. Przyjęcie porządku zebrania.
 2. Przyjęto 1 osobę GSK PH. S.A.
 3. Informacja z rozmów z Pracodawcą Aspen Polska.
 4. Komisja podjęła uchwałę upoważniającą Przewodniczącego do złożenia wniosku do PIP w Warszawie w sprawie różnic w płacach w spółce Aspen Polska.
 5. Sprawozdanie z Jubileuszowego Zjazdu Sekcji Farmacji 25 -lecie powstania.
 6. Komisja podjęła uchwałę upoważniającą Przewodniczącego do podpisania nowego systemu bonusowego dla spółki GSK Commercial.
 7. Wolne głosy i wnioski- omawiano sprawy pracownicze.

Informacja z posiedzenia Komisji MOZ NSZZ Solidarność GSK. Poznań, 2019-09-17

 1. Przyjęcie porządku zebrania.
 2. Przyjęto do związku 2 osoby Novartis Poland ,2  osoby Aspen Polska, 3 osoby GSK PH S.A. ,1 osobę z GSK Services.
 3. Informacja ze spotkania z Pracodawcą Aspen Polska.
 4. Informacja ze spotkania z Pracodawcą Novartis Poland.
 5. Rozpoczęcie negocjacji wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w 2020 roku w spółkach GSK.
 6. Wolne głosy i wnioski – dyskusja nad propozycją organizacji dotyczącą wzrostu wynagrodzeń w 2020r.

Informacja z posiedzenia Komisji MOZ NSZZ Solidarność GSK – Poznań, 2019.09.04

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęto do organizacji 2-osoby GSK Ph., 1 osobę z GSK Commercial, 4 -osoby z Novartis Poland
 3. Komisja przyznała 2 zapomogi losowe w kwocie 500zł.
 4. Podjęto uchwałę upoważniającą do podpisania Reg. Pracy spółek GSK Ph. S.A. – GSK Services, GSK Commercial, GSK Consumer
 5. Włodzimierz Sopel przekazał informację z posiedzenia Komisji Parytetowej z Pracodawcą spółek GSK.
 6. Przewodniczący Rady Pracowników GSK Pharmaceuticals PH. Przekazał informację ze spotkania z Pracodawcą GSK.
 7. Wolne głosy i wnioski – poruszano tematy dotyczące spraw pracowniczych.