Informacje z posiedzeń Komisji MOZ NSZZ Solidarność GSK – kw. 3 2018, kw. 1 2019.

Informacja z posiedzenia Komisji MOZ NSZZ Solidarność GSK

Poznań,2018-10-25

 

 1. Przyjęcie porządku zebrania.
 2. Przyjęcie do związku -jedna osoba z GMS.
 3. Komisja wyraziła zgodę na wypłatę z ZFŚS upominku świątecznego dla GMS w/g progów dochodowych:

I – 600 zł.

II-  500 zł.

III  400 zł.

 1. Informacja na temat zmian PPE.
 2. Dofinansowanie do okularów pracowników terenowych -temat na Komisję Parytetową.
 3. Wolne głosy i wnioski.

Na tym posiedzenie zakończono.

 

Informacja z posiedzenia Komisji MOZ NSZZ Solidarność GSK

Poznań,2018-06-11

 1. Przyjęcie porządku zebrania.
 2. Przyjęto do związku jedna osobę z GMS.
 3. Uchwała nr 9 XXXIX KZD ws. Zmian w § 36 Statutu NSZZ Solidarność o przedłużeniu obecnej kadencji do 2023 roku.
 4. Informacja z Komisji Parytetowej – protokół z komisji.
 5. Wolne głosy i wnioski.

Na tym posiedzenie zakończono.

Informacja z posiedzenia Komisji MOZ NSZZ Solidarność GSK

Poznań,2018-11-14

 1. Przyjęcie porządku zebrania.
 2. Przyjęto do związku 3 -osoby z GMS.
 3. Informacja z Komisji Parytetowej :

– monitoring

– zmiany w ZFŚS

– wskaźnik podwyżki płac na 2019 r.

 1. Zmiany w ZUZP -omówiono propozycje zmian.
 2. Wolne głosy i wnioski.

Na tym posiedzenie zakończono.

Informacja z posiedzenia Komisji MOZ NSZZ Solidarność GSK

Poznań,2018-11-22

 1. Przyjęcie porządku zebrania.
 2. Przyjęto do związku jedną osobę z Aspen Polska oraz GMS.
 3. Przedstawienie projektu pisma do Novartisu w sprawie pracowniczej.
 4. Omówiono zmiany w zasadach bonusowych w GSK Commercial oraz GSK Consumer
 5. Podjęto uchwałę o sfinansowaniu spotkania opłatkowego koła emerytów i rencistów w dniu 5 grudnia 2018r.
 6. Negocjacje płacowe – przedstawiono projekt związkowy porozumienia płacowego GSM przesłanego do HR.
 7. Wolne głosy i wnioski

 

Na tym posiedzenie zakończono.

Informacja z posiedzenia Komisji MOZ NSZZ Solidarność GSK

Poznań,2019-02-07

 1. Przyjęcie porządku zebrania.
 2. Przyjęto do związku 8-osób z Novartis Poland, 6 -osób z GMS, 2 – osoby z GSK Consumer, 1 -osobę z Aspen Polska.
 3. Przyznano zapomogę losową w wysokości 1000 zł.
 4. Omówiono pisma HR w sprawie zamiaru rozwiązania umowy o pracę z członkami związku.
 5. Komisja upoważniła Włodzimierza Sopla oraz Hieronima Maruta do podpisania Aneksu nr 1 do Umowy Zakładowej Aspen Polska Sp. Z o.o. dot. PPE.
 6. Informacja ze Spółki Novartis dot. współpracy ze związkiem.
 7. Informacja ze spotkania Komisji Parytetowej.
 8. Wolne głosy i wnioski.

Na tym posiedzenie zakończono.