Informacje z posiedzenia Komisji MOZ NSZZ Solidarność GSK. Poznań,11.10.2018r

 1. Przyjęcie porządku zebrania.
 2. Przyjęto do związku 1 osobę z GSK Pharmaceuticals S.A. oraz 1 osobę z GSK Consumer.
 3. Komisja upoważniła Włodzimierza Sopla oraz Hieronima Maruta do podpisania umowy PPE w Aspen Polska.
 4. Dyskutowano w sprawie propozycji Pracodawcy GSK na temat wskaźnika wzrostu wynagrodzeń, zmian w ZFŚS, ZUZP, reg. monitoringu.
 5. Podjęto uchwałę wyrażającą zgodę na połączenie świadczenia rekreacyjnego i świadczenia wakacyjnego z przyspieszoną majową wypłatą.
 6. Włodzimierz Sopel przedstawił relację ze Zjazdu Krajowej Sekcji Pracowników Przemysłu Farmaceutycznego.
 7. Informacja ze spotkania z Menedżerem HR Aspen Polska.
 8. Wolne głosy i wnioski.

Informacje z posiedzenia Komisji MOZ NSZZ Solidarność GSK. Poznań,27.09.2018r

 1. Przyjęcie porządku zebrania.
 2. Omówiono propozycję Pracodawcy w sprawie zmian w Pracowniczym Planie Emerytalnym dla spółek GSK.
 3. Informacja na temat monitoringu w GMS.
 4. Podjęto uchwałę o podpisaniu nowej umowy o PPE dla spółek GSK.
 5. Upoważnienie Włodzimierza Sopla oraz Tomasza Szelangiewicza do podpisania umowy PPE.
 6. Wolne głosy i wnioski.

Informacje z posiedzenia Komisji MOZ NSZZ Solidarność GSK. Poznań,24.09.2018r

 1. Przyjęcie porządku zebrania.
 2. Przyjęto do związku 3 osoby z GSK Pharmaceuticals S.A.,

1 osobę z GSK Consumer, 5 osób z Novartis Poland.

 1. Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Parytetowej z

Pracodawcą (notatka ze spotkania u przewodniczących kół

związkowych).

 1. Rozpoczęcie negocjacji wskaźnika wzrostu wynagrodzeń na

2019r.

 1. Wolne głosy i wnioski.

Informacje z posiedzenia Komisji MOZ NSZZ Solidarność GSK. Poznań,28.08.2018r

 1. Przyjęcie porządku zebrania.
 2. Przyjęto 1 osobę z GSK Pharmaceuticals S.A.
 3. Przyjęto uchwałę o dofinansowaniu wycieczki związkowej w Bieszczady.
 4. Podjęto uchwałę o dofinansowaniu kosztów wyjazdu na wartę przy grobie Ks. Jerzego Popiełuszki do Warszawy.
 5. Omówiono propozycję tematów na spotkanie z Dyrektorem Fabryki.
 6. Informacja z rozmów z Pracodawcą Novartis Poland.
 7. Wolne głosy i wnioski.

Informacje z posiedzenia Komisji MOZ NSZZ Solidarność GSK. Poznań,18.07.2018r

Informacje z posiedzenia Komisji MOZ NSZZ Solidarność GSK.

 1. Przyjęcie porządku zebrania
 2. Przyjęto do związku -1 osoba z GSK Services, 1 osoba Novartis, 1 osoba GSK Consumer.
 3. Przyznano jedną zapomogę dla członka związku w kwocie 400 zł.
 4. Przedyskutowano pismo w sprawie zamiaru wypowiedzenia umowy o pracę z członkiem związku.
 5. Podjęto uchwałę o dofinansowaniu turnusu rehabilitacyjnego dla dzieci niepełnosprawnych w Świnoujściu w kwocie 4000 zł.
 6. Podjęto uchwałę o dopisaniu członka związku na listę pracowników szczególnie chronionych.
 7. Omówiono sytuację w Novartis Poland.
 8. Przedyskutowano tematy na rozmowy z Pracodawcą GSK:

– zwiększenie odpisu dodatkowego na ZFŚS

– zwiększenie o wskaźnik inflacji nagród jubileuszowych.

– uruchomienie nagrody świątecznej.

– dodatku do szefów zmian.

– dodatku dla osób szkolących nowo zatrudnionych.

– wzrost wypłaty odszkodowań z przyczyn nieleżących po stronie pracownika.

– wzrost odprawy przy przejściu na emeryturę.

 1. Wolne głosy i wnioski.