Stanowisko WZD KSPPF w sprawie wynajmu Sali BHP

Stanowisko WZD KSPPF w sprawie wynajmu Sali BHP – plik

Powroźnik 17.05.2017r.

PREZYDIUM KRAJOWEJ KOMISJI NSZZ SOLIDARNOŚĆ

Stanowisko WZD KSPPF w sprawie wynajmu Sali BHP.

Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Pracowników Przemysłu Farmaceutycznego NSZZ Solidarność, w sprawie wynajmu Sali BHP, zgłasza stanowczy sprzeciw wobec jej udostępniania podmiotom, których działalność, przekonania i wyznawane ideały, budzą powszechne kontrowersje, nie są zbieżne lub stoją w sprzeczności z wartościami reprezentowanymi przez NSZZ Solidarność.
Symbolika i wyjątkowy charakter tego miejsca, jego historia i znaczenie, nakładają na odpowiedzialnych za jego udostępnianie, szczególny obowiązek podejmowania rozważnych decyzji o jego wynajmie oraz dokładnej weryfikacji podmiotów chcących z tego wynajmu korzystać.
Prezentowanie przez Związek przejrzystości zasad, wartości i ducha Solidarności zawsze powinno zachować wyższość nad potrzebą komercji i być priorytetem w każdym działaniu.
Z tego powodu, WZD KSPPF NSZZ Solidarność w sprawie dalszego zarządzania Salą BHP, oczekuje bezwzględnej realizacji powinności wyrażonej w niniejszym stanowisku.

Przewodniczący KSPPF NSZZ „Solidarność” Mirosław Miara

Ostatnie pożegnanie ś.p. Andrzej Sielimowicz

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 27.06.2018 r. w wieku 65 lat

odszedł od nas Kolega

ś.p. Andrzej Sielimowicz

Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność w latach

1989-1992

Andrzej był zaangażowany w tworzenie Związku, z oddaniem działał na rzecz pracowników Polfy i GlaxoSmithKline.

Pozostanie w naszej serdecznej pamięci.

Pogrzeb odbędzie się 5 lipca 2018r., o godz. 14:00 na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie ul. Ku Słońcu 125a.