ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ „MEDIACJE W STOSUNKACH PRACY – NOWA PERSPEKTYWA PRAKTYCZNA”

Wydarzenie, rozpoczyna się 21-06-2018

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu serdecznie zaprasza na konferencję „Mediacje w stosunkach pracy – nowa perspektywa praktyczna”,która odbędzie się w czwartek 21 czerwca o godzinie 14.00 w Auli Profesora Zbigniewa Radwańskiego w Collegium Iuridicum Novum na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przy al. Niepodległości 53.

Konferencja została zorganizowana przez Wydział Prawa i Administracji UAM we współpracy z Wielkopolską Izbą Przemysłowo-Handlową, Regionem Wielkopolska NSZZ „Solidarność” i pod patronatem Okręgowej Izby Radców Prawnych oraz Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji na adres e-mail aklupa@amu.edu.pl do dnia 17 czerwca 2018 r.

ZAPROSZENIE – Mediacje w stosunkach pracy

Mirosław Miara szefem Krajowej Sekcji Pracowników Przemysłu Farmaceutycznego

W ubiegłym tygodniu w Powroźniku koło Krynicy Zdrój obradowało Sprawozdawczo Wyborcze Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Pracowników Przemysłu Farmaceutycznego NSZZ „Solidarność”, które m.in. wybrało nowe władze. Przewodniczącym ponownie został Mirosław Miara.

Sekcja zrzesza organizacje związkowe z 15 największych zakładów farmaceutycznych z całej Polski. Należą do niej: Polpharma Starogard, GlaxoSmithKline Poznań, Teva Kraków, Gedeon Richter Polska, ICN Rzeszów, Jelfa Jelenia Góra, Fresenius Kabi, Clinico Medical, Aster Zeneca, Polfa Warszawa, Polpharma Oddział w Nowej Dębie (dawniej Sanfarm ), Adamed Pabianice, Polfa Lublin, Herbapol Lublin oraz Polfa Tarchomin.

Delegaci oprócz przewodniczącego na nową kadencję 2018-2022 wybrali również Radę Sekcji, Komisję Rewizyjną oraz delegatów na Kongres Krajowego Sekretariatu Przemysłu Chemicznego.

Wybrano władze Sekcji Młodych NSZZ „Solidarność” Regionu Wielkopolska (23.05.2018)

22 maja odbyło się posiedzenie Walnego Zebrania Członków Sekcji Problemowej Młodych NSZZ „Solidarność” Regionu Wielkopolska, podczas którego dokonano wyboru władz Sekcji. Przewodniczącym Rady Sekcji Młodych NSZZ „Solidarność” Regionu Wielkopolska został Karol Kamiński z Volkswagen Poznań.

Na posiedzenie wyborcze Walnego Zebrania Członków Sekcji Młodych NSZZ „Solidarność” Regionu Wielkopolska przybyło 19 osób, spośród 28 tworzących Sekcję. Posiedzenie otworzył ustępujący Przewodniczący Konrad Dominiak. Na spotkaniu obecny był również Przewodniczący Zarządu Regionu Wielkopolska Jarosław Lange.

Walne Zebranie Członków wybrało czterech członków Rady Sekcji Młodych Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność”  spośród siedmiu kandydatów.

Członkami Rady Sekcji zostali wybrani:

– Malwina Drozdowska – GSK Services Sp. z o.o.
– Paweł Konieczny – Volkswagen Poznań S.A.
– Michał Majchrzak – Volkswagen Poznań S.A.
– Katarzyna Zaborowska – Narodowy Fundusz Zdrowia

Do Komisji Rewizyjnej Sekcji Młodych Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” zostali wybrani:

– Bruno Laskowski – Poczta Polska S.A.
– Aleksander Gałuszka – Swarzędzkie Przedsiębiorstwo Komunalne
– Jessica Wowra – GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.

Podczas posiedzenia przyjęto uchwałę o kontynuacji przynależności do Krajowej Sekcji Młodych co skutkowało wyborem delegatów. Delegatami na WZD Krajowej Sekcji Młodych zostali wybrani – Karol Kamiński i Malwina Drozdowska.

Serdecznie gratulujemy naszym młodszym Koleżankom i Kolegom i jednocześnie życzymy samych sukcesów w pracy związkowej.

Posiedzenie Komisji MOZ NSZZ Solidarność GSK. Poznań, 2018-05-24

Posiedzenie Komisji MOZ NSZZ Solidarność GSK.

 

  1. Informacja z WZD Krajowej Sekcji Pracowników Przemysłu Farmaceutycznego. GSK reprezentowali Anna Rowska-Sopel, Czesław Chołżyński wybrany do Komisji Rewizyjnej, Włodzimierz Sopel został wybrany wiceprzewodniczącym oraz skarbnikiem na kadencję 2018-2022.
  1. Informacja z WZD Sekcji Młodych Regionu Wielkopolska.

Walne Zebranie Członków wybrało czterech członków Rady Sekcji Młodych Regionu  Wielkopolska NSZZ „Solidarność”  spośród siedmiu kandydatów.

Członkami Rady Sekcji zostali wybrani:

– Malwina Drozdowska – GSK Services Sp. z o.o.
– Paweł Konieczny – Volkswagen Poznań S.A.
– Michał Majchrzak – Volkswagen Poznań S.A.
– Katarzyna Zaborowska – Narodowy Fundusz Zdrowia

Do Komisji Rewizyjnej Sekcji Młodych Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” zostali wybrani:

Czytaj dalej