Informacja z posiedzenia KOMISJI MOZ NSZZ Solidarność GSK – Poznań 19 kwiecień 2018r.

Informacja z posiedzenia KOMISJI MOZ NSZZ Solidarność GSK

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Zapisy do związku.

Przyjęto do związku – 1 osobę GMS.

 1. Informacja z Regionalnej Komisji Wyborczej Regionu Wlkp.

Włodzimierz Sopel odczytał pismo Regionalnej Komisji Wyborczej zatwierdzające  wybory na kadencję 2018-2022

 1. Uchwała członków szczególnie chronionych.

podjęto stosowną uchwałę i przekazano informację Pracodawcy.

 1. Przyjęcie budżetu na 2018r.

komisja jednogłośnie przyjęła budżet na 2018r.

 1. Informacja ze spotkania w Novartis Poland.

Włodzimierz Sopel przedstawił relację ze spotkania z Pracodawcą Novartis Poland gdzie związek przedstawił swoje oczekiwania dotyczące pracowników spółki.

Szczegóły agendy i notatka ze spotkania zostaną wysłane członkom związku Novartis.

 1. Informacja ze Spotkania Krajowego Sekretariatu Przemysłu Chemicznego.

Włodzimierz Sopel przekazał relację z posiedzenia Rady Sekretariatu, które odbyło się w Oświęcimiu.

8. Podjęto uchwałę o wzroście wynagrodzenia dla Anny Fiebig oraz Andrzeja Flaczyńskiego.

9. Podjęto uchwałę o przyznaniu zapomogi losowej dla członka związku w wysokości 1000 PLN.

10. Komisja desygnowała Mirosława Koneckiego jako reprezentanta związku do Komisji BHP w fabryce.

11. Wolne głosy i wnioski.

Na tym posiedzenie zakończono.

Włodek Sopel

Informacja z posiedzenia KOMISJI MOZ NSZZ Solidarność GSK – Poznań 4 kwiecień 2018r.

Informacja z posiedzenia KOMISJI MOZ NSZZ Solidarność GSK

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia
 2. Ukonstytuowanie się Komisji MOZ NSZZ Solidarność GSK na kadencję 2018-2022

Na podstawie przeprowadzonych wyborów na członków Prezydium w dniu 4 kwietnia2018r., w skład Prezydium zostali wybrani:

Włodzimierz  Sopel        – Przewodniczący

Hieronim   Marut           – I wiceprzewodniczący

Ewa Łodziewska             – II wiceprzewodnicząca

Teresa  Maserak            – sekretarz

Tomasz  Szelangiewicz  – skarbnik

Katarzyna  Sobiesiak      – członek

 1. Zapisy do związku. Przyjęto do związku 5 -osób z Novartis Poland, 3-osoby z GSK Services,1 osoba z GSK Commercial.
 1. Budżet wykonanie za 2017r. Komisja przyjęła przy jednym głosie wstrzymującym wykonanie budżetu za 2017r.
 1. Budżet – propozycja 2018r. Komisja wstępnie przedyskutowała propozycję budżetu, przenosząc zatwierdzenie na następne posiedzenie Komisji. Podjęto uchwałę o wzroście wynagrodzenia pracownikowi związku Joannie Perkowskiej z dniem 1 kwietnia 2018r.
 1. Pisma A. Flaczyński- budżetowiec, A. Fiebig -księgowa – przewodniczący przedstawił wnioski o podwyżkę dla w/w osób. Podjęto decyzję o przesunięcie na następne posiedzenie Komisji.
 2. Przyznano zapomogę bezzwrotną dla członka z koła emerytów.
 1. Wolne głosy i wnioski.

Na tym posiedzenie zakończono.

Włodek Sopel