Walne Zgromadzenie Delegatów NSZZ Solidarność GSK – Poznań 22 marca 2018r.

22 marca 2018r., w hotelu IOR w Poznaniu odbyło się Sprawozdawczo – Wyborcze Walne Zebranie Delegatów Międzyzakładowej Organizacji Związkowej GlaxoSmithKline na kadencję 2018-2022.

 

Na 75 delegatów uprawnionych do udziału w wyborach obecne były 62 osoby. Obrady WZD rozpoczęto o godz. 11.00.

Po części oficjalnej – powitaniu gości: Aleksandry Cybulskiej                                 z Regionalnej Komisji Wyborczej Regionu Wlkp. oraz prawnika związkowego Olafa Wiśniewskiego przez Przewodniczącego Włodzimierza Sopla przystąpiono do wyboru prowadzącego WZD.

Przewodniczącym Walnego Zebrania Delegatów został Hieronim Marut.

Po przedstawieniu i zatwierdzeniu przez delegatów porządku zebrania                          i regulaminu WZD sprawozdanie z działalności Komisji MOZ za okres ostatniego roku kadencji przedstawił Włodzimierz Sopel.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Grzegorz Spinek przedstawił protokół                     z kontroli finansowej , księgowej oraz wykonania uchwał Komisji MOZ .                          Po dyskusji nad sprawozdaniami, obydwa sprawozdania zostały przyjęte przez delegatów pozytywnie.

W pierwszym głosowaniu wybierano przewodniczącego MOZ NSZZ Solidarność GSK na nową kadencję 2018-2022.

Jedynym kandydatem zgłoszonym do wyborów został Włodzimierz Sopel, który w wyniku głosowania został wybrany Przewodniczącym na kadencję 2018-2022.

 

Przewodniczący ma duże doświadczenie w pracy związkowej nie tylko jako przewodniczący organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność́”.  Jest członkiem Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność́”  i  członkiem Krajowego Sekretariatu Przemysłu Chemicznego NSZZ „S”.. Ponadto jest wiceprzewodniczącym Krajowej Sekcji Pracowników Przemysłu Farmaceutycznego oraz jej skarbnikiem.

 

Włodzimierz Sopel podziękował delegatom za obdarzenie zaufaniem i wybór   na przewodniczącego MOZ NSZZ „Solidarność” GSK na nową kadencję.

Przegłosowano uchwałę, że Komisja będzie liczyć 19 osób wraz                                        z Przewodniczącym.

Delegaci przegłosowali uchwałę, że przewodniczący kół związkowych wchodzą   z automatu w skład Komisji Międzyzakładowej:

 

1     KONTROLA JAKOŚCI               – Anna                       KALTSAS

 1. KAPSUŁKI       – Magdalena           CZEKALSKA
 2. LOGISTYKA                            – Katarzyna              DOKRZEWSKA
 3. MAŚCI I CZOPKI             – Mirosław              KONECKI
 4. PS-KONFEKCJA – Katarzyna              SOBIESIAK
 5. PS-PÓŁPRODUKT        – Karolina                ŚLIWA
 6. OBSŁUGA TECHNICZNA   – Tomasz                   SZELANGIEWICZ
 7. GSK CONSUMER                     – Małgorzata           MRUGOWSKA
 8. GSK COMMERCIAL – Ewa                     ŁODZIEWSKA
 9. GSK SERVICES                – Teresa                   MASERAK
 10. ASPEN POLSKA         – Beata                    ROGALA
 11. NOVARTIS POLAND         – Katarzyna             FILA – TURKIEWICZ
 12. SCR-M RESURS         – Anna                     ROWSKA – SOPEL
 13. Emeryci i Renciści – Maria                   ŁAWNICZAK

 

W drugim głosowaniu zgłoszono 5 kandydatów na 4 miejsca mandatowe w skład Komisji zostali wybrani:

 

 1. Hieronim MARUT       – GSK S.A.
 2. Janusz ALBA        – GSK Services
 3. Czesław CHOŁŻYŃSKI – GSK S.A.
 4. Grzegorz SPINEK        – GSK Commercial

 

W następnym głosowaniu wybrano 3 osobową reprezentację delegatów na Walne Zebranie Regionu Wielkopolska NSZZ Solidarność wybrani zostali:

 

 1. Katarzyna DOKRZEWSKA       – GSK S.A.
 2. Hieronim MARUT                  – GSK S.A.
 3. Włodzimierz SOPEL                – GSK S.A.

 

W kolejnym głosowaniu wybrano 4 osobową reprezentację –  delegatów na Walne Zebranie Krajowej Sekcji Pracowników Przemysłu Farmaceutycznego wybrani zostali:

 

 1. Ewa ŁODZIEWSKA                 – GSK Commercial
 2. Anna ROWSKA – SOPEL – SCR-M Resurs
 3. Czesław CHOŁŻYŃSKI – GSK S.A.
 4. Włodzimierz SOPEL               – GSK S.A.

 

W skład 5 osobowej Komisji Rewizyjnej zostali wybrani:

 

 1. Piotr Grygiel                          -GSK Services
 2. Maria Szymańska                  -E+R
 3. Iwona Marciniak                   -GSK S.A.
 4. Tomasz Kurek                                     -GSK Commercial
 5. Leszek Fiksiński                     -GSK S.A.

Na zakończenie pragnę podziękować przewodniczącemu zebrania Hieronimowi Marutowi za biegłe i sprawne przeprowadzenie WZD Sprawozdawczo – Wyborczego .

Komisji Skrutacyjnej w składzie Iwona Czajkowska ,Danuta Ostrowska, Andrzej Satanowski   za bardzo sprawne liczenie głosów w trakcie 6 -głosowań.

Piotrowi Grygielowi za niezawodne działanie systemu informatycznego.

Komisji Uchwał i wniosków Jackowi Rozmiarkowi i Januszowi Albie.

Protokolantom Teresie Maserak i Annie Rowskiej – Sopel.

Ukonstytuowanie się nowo wybranej Komisji MOZ NSZZ Solidarność GSK nastąpi w dniu 4 kwietnia 2018r.

 

Serdecznie Dziękuję

Włodzimierz  Sopel

Przewodniczący MOZ NSZZ Solidarność GSK