Komunikat: Pożyczka związkowa 2017-2018

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” GSK PH S.A., informuje, że uruchamia pożyczkę związkową w wysokości:

3000 zł/ trzy tysiące złotych /

dla wszystkich członków związku.

 1. Pożyczka spłacana jest w 10 ratach.
 2. Nie ma możliwości kumulacji pożyczki.
 3. Brak zadłużenia wobec Związku na dzień 15.11.2017 r.
 4. Pożyczka zostanie przelana na konto bankowe  pracownika podane na wniosku.
 5. Spłata pierwszej raty nastąpi 7 stycznia 2018 r.

Ostateczny termin składania wniosków: 15 listopada 2017 r. do godz.15:00

Wniosek jest dostępny tutaj.

Agenda posiedzenia Komisji MOZ NSZZ Solidarność GSK – 3.10.2017r.

Agenda spotkania.

1. Przyjęcie porządku posiedzenia.

2. Zapisy do związku – przyjęto do organizacji 4-osoby z GMS, 1 osobę z Novartis Poland, 1 -osobę z Resursu SCRM.

3. Omówiono atmosferę panującą na obszarze drażowni i tabletkarni – przedstawiono pismo wysłane do HR GMS. Przewodniczący omówił tematy, które zostały przedstawione na Komisji Parytetowej z Pracodawcą.

4. Okulary dla pracowników terenowych i operacyjnych – co z oceną ryzyka na stanowiskach operacyjnych i terenowych pod kątem wprowadzenia okularów do pracy przy komputerze; jaki jest status prac nad zwiększeniem dofinansowania na okulary?

5. Wychodzenie z zakładu na obiad do Allegro – sprawdzenie podejścia do problemu z EHS i kancelarią prawną: jaki status?

6. Zmiany w regulaminach dla wszystkich Spółek: poniższe 3 podpunkty przedstawił ZZP GSK

 • & 12 Opieka medyczna: sugerujemy, aby zakres usług medycznych był załącznikiem do Regulaminu a nie był tylko dostępny na stronach HR w Intranecie. Wyeliminuje to możliwość zmiany zakresu usług medycznych bez informowania wszystkich zainteresowanych.
 • &13 Napoje i posiłki a pracownicy biura: proponujemy dodanie akapitu o równych standardach (automaty do kawy i herbaty) dla wszystkich spółek. Od lipca br. miały być również dostępne dla pracowników owoce w automatach. Proponujemy również umieszczenie w Regulaminie informacji o tym rodzaju automatów.
 • &16 Odszkodowanie w przypadkach zwolnień, p.3 : Brak  informacji o odszkodowaniu w przypadku  jeśli pracownik nie sprawdzi się na oferowanym przez Spółkę stanowisku? Może warto zastanowić się nad umieszczeniem wpisu o zachowaniu odprawy w takim przypadku, przyjmując ustalony okres czasu na weryfikację stanowiska np. 3 miesiące.

7. Znaczne opóźnienia we wdrożeniu projektu dotyczącego owoców dla pracowników GSK Pharmaceuticals

8. Komunikowanie o śmierci pracowników – kilkukrotne omawianie takich przypadków podczas komisji parytetowej –  w kolejnym przypadku, który się wydarzył brakowało takiej oficjalnej komunikacji i podziękowania za pracę na rzecz GSK.

9. Ruch ciągły -wygaszanie.

10. Praca w wolne soboty i niedziele.

11. Absencja chorobowa.

12. Dofinansowanie ZFŚS.

13. Dodatek dla przedstawicieli w spółce Consumer.

14. Stołówka zakładowa

15. Nieprawidłowo naliczane pensje w systemie pracy ruchu ciągłego.

16. Standard aneksów kuchennych  ( jednego dla wszystkich).

17. Wybory SIP.

18. Wolne głosy i wnioski.

Włodzimierz  Sopel

 

Poznań,2017-10-03

 

KOMUNIKAT nr 3 Wyniki wyborów ZSIP w spółce Aspen Polska Sp. z o.o.

Komisja Wyborcza w składzie:

 1. Włodzimierz Sopel
 2. Karolina Śliwa
 3. Janusz Alba

informuje,  że w wyniku wyborów Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy w Spółce Aspen Polska Sp. z o.o. liczba uprawnionych do głosowania wg. listy 50 osób( 57 w sumie z czego 7 -osób z brakiem dostępu do emaila). Zagłosowało 10 osób,  kandydatka uzyskała następującą ilość głosów:

 1. Żaneta IGNASZEWSKA 10 głosów
 2. Wstrzymało się            0 osób

Frekwencja wyniosła 20%

Zgodnie z Regulaminem Wyborów Zakładowym Społecznym Inspektorem Pracy na kadencję 2017-2021 została wybrana Żaneta  Ignaszewska.

Za Komisję Wyborczą

Przewodniczący Komisji

Włodzimierz  Sopel

Poznań, dn. 9.10.2017 r.

Komunikat nr 2: Wybory ZSIP w spółce ASPEN Polska Sp. z o.o.

Komunikat nr 2 z posiedzenia Komisji Wyborczej w dniu 5 października 2017 r.

Komisja Wyborcza informuję, że zgłoszono jedną kandydaturę na Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy w ASPEN Polska Sp. z o.o.

 1. Żaneta IGNASZEWSKA

Komisja Wyborcza ustaliła następujący termin wyborów Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy:

Wybory odbędą się w piątek 6 października 2017r.,w formie elektronicznej od godz. 10:00 do godz.16:00

Ogłoszenie wyników wyborów w dniu 9 października  2017 r.

 1. Uprawnieni do głosowania w wyborach SIP są wszyscy pracownicy Aspen Polska Sp. z o.o. zatrudnieni na umowę  o pracę.
 2. Zakładowym SIP zostaje kandydat z największą liczbą ważnie oddanych głosów.

Za Komisję Wyborczą

Przewodniczący

Włodzimierz Sopel

Poznań, dn.05.10.2017 r.