Komunikat nr 1: Wybory ZSIP w spółce ASPEN Polska Sp. z o.o.

Komunikat nr 1 z posiedzenia Komisji Wyborczej w dniu 28.09.2017 r.Informujemy, że ukonstytuowała się Komisja Wyborcza w celu przeprowadzenia wyborów Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy w ASPEN Polska Sp. z o.o. w składzie:

 1. Włodzimierz Sopel
 2. Karolina Śliwa
 3. Janusz  Alba

Komisja Wyborcza ustaliła następujący terminarz wyborów Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy:

 • Rejestracja kandydatów na SIP osobiście w siedzibie Związku Zawodowego – Poznań budynek Administracyjny I pokój 13 lub elektronicznie na adres wlodzimierz.w.sopel@gsk.com  (formularz zgłoszeniowy) do dnia 04 października 2017r. godz.14.00 – Poznań
 • Ogłoszenie zatwierdzonej listy kandydatów – 5 październik  2017r.
 • Wybory odbędą się w piątek 6 października 2017r. w  formie elektronicznej W godzinach 10:00 do 16:00. Każdy pracownik otrzyma maila z procedurą do głosowania elektronicznego.
 • Ogłoszenie wyników wyborów w dniu 9 października września 2017r.

Regulamin Wyborów Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy  otrzyma każdy pracownik w formie elektronicznej – link

Uprawnieni do kandydowania w wyborach SIP są pracownicy ASPEN Polska Sp. z o.o. zatrudnieni na umowę o pracę na czas nieokreślony, z co najmniej 2-letnim stażem pracy , będący członkiem związku zawodowego.

Zakładowym SIP w  zostaje kandydat z największą liczbą ważnie oddanych głosów.

Za Komisję Wyborczą

Przewodniczący Komisji

Włodzimierz  Sopel

 

Poznań, dn. 2017-09-28

Informacja z posiedzenia Komisji MOZ NSZZ Solidarność GSK w dniu 29.08.2017r.

 1. Przyjęcie porządku zebrania.
 2. Uchwała dotycząca zmian Reg.Wynagradzania spółek GSK. Komisja uchwałą zaakceptowała zmiany w ZUZP oraz w Regulaminach spółek GSK.
 3. Informacja z posiedzenia Rady Pracowników GMS przedstawił Przewodniczący Rady Pracowników GMS -Mirosław Konecki.
 4. Informacja dotycząca wycieczki związkowej – przedstawił Włodzimierz Sopel
 5. Kontrola PIP w Novartis Poland – dotycząca spraw przestrzegania BHP.
 6. Termin wyborów SIP w spółkach GMS, GSK Services, Aspen Polska – omówienie terminów i sposobów głosowania.
 7. Zapomogi przyznano 2 zapomogi losowe członkom związku w wysokości 400 zł. każda.
 8. Wolne głosy i wnioski- przewodniczący przedstawił tematy na zbliżającą się Komisję Parytetową.

Włodzimierz Sopel

Poznań,2017-08-29

KOMUNIKAT nr 3. Wyniki wyborów ZSIP w spółkach GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. i GSK Services Sp. z o.o.

KOMUNIKAT nr 3 z posiedzenia Komisji Wyborczej w dniu 25.09.2017 r.

Komisja Wyborcza w składzie:

 1. Włodzimierz Sopel
 2. Karolina Śliwa
 3. Janusz Alba
 4. Barbara Urbaniak

informuje,  że w wyniku wyborów Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy w Spółce GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. liczba uprawnionych do głosowania wg. listy 717 osób. Zagłosowało 209 osób,  kandydaci uzyskali następującą ilość głosów:

 1. Iwona Czajkowska              115 głosów
 2. Maciej Krajewski                  89 głosów
 3. Wstrzymało się            5 osób

Frekwencja wyniosła 29%

Zgodnie z Regulaminem Wyborów Zakładowym Społecznym Inspektorem Pracy na kadencję 2017-2021 została wybrana Iwona  Czajkowska.

W wyniku wyborów Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy w GSK Services Sp. z o.o. liczba pracowników uprawnionych do głosowania wg. listy 724 osoby .Zagłosowało 91 osób, kandydaci uzyskali następującą ilość głosów:

 1. Dorota  Bździak               56 głosów
 2. Paula  Kasprzyk                28 głosów
 3. Wstrzymało się      7- osób

Frekwencja wyniosła  13%

Zgodnie z Regulaminem Wyborów Zakładowym Społecznym Inspektorem Pracy na kadencję 2017-2021 została wybrana Dorota  Bździak.

Za Komisję Wyborczą

Przewodniczący Komisji

Włodzimierz  Sopel/

Poznań, dn. 25.09.2017 r.

Twoje prawo do rzetelnej oceny ryzyka zawodowego

W tegorocznej akcji tematem przewodnim są choroby układu mięśniowo-szkieletowego, które dziesiątkują pracowników na wszelkiego typu stanowiskach – od pracy fizycznej po prace wykonywane przy tzw. biurku, gdzie nadmierne przeciążenia statyczne mogą być powodem szeregu poważnych uszkodzeń kręgosłupa, stawów, zwężeń naczyń krwionośnych, itd.

Ergonomiczne, odpowiednio zaprojektowane stanowisko pracy powinno maksymalnie ograniczać i eliminować zagrożenia a odpowiednia organizacja pracy powinnazapobiegać przekroczeniom norm.

Każdy pracownik ma prawo do takich skrojonych na ergonomiczną miarę warunków pracy.

Świadczenie pracy, zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej, a także ustawodawstwem polskim  nie powinno negatywnie wpływać na stan zdrowia pracownika (w tym jego kondycję psychiczną), zarówno bezpośrednio w trakcie jej wykonywania jak i poza pracą, w perspektywie całego życia pracownika.

Dodatkowo zamieszczam wykaz orzeczeń do ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, przygotowany przez Inspekcję Pracy – oby nie trzeba było po to sięgać.

Orzeczenia wypadkowe

Kandydaci w wyborach ZSIP w spółce GSK Services Sp. z o.o.

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ Solidarność przedstawia kandydata na Społecznego Inspektora Pracy w GSK Services Sp. z  o.o. rekomendowanego przez nasz związek:

Dorota Bździak

Dorota Bździak jest pracownikiem GSK Poznań od 01.03.1997 r. na stanowisku Starszego Specjalisty ds. Sprzedaży. Obecnie pracuje w Zespole Wsparcia Procesów Obsługi Klienta w Dziale Logistyki.

Dorota jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Ma kilkuletnie doświadczenie na stanowisku Społecznego Inspektora pracy w GSK. Funkcję tę realizowała z wielkim zaangażowaniem, zawsze reagowała na zgłoszenia pracowników. Współpracowała ściśle z Inspektorem ds. BHP nadzorując jego zalecenia w zakresie poprawy warunków pracy pracowników biurowych.

W Zespole angażuje się we wsparcie w rozwiązywaniu problemów współpracowników. Jest osobą pogodną, empatyczną i zawsze chętną do pomocy.

 

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ Solidarność przedstawia kandydata na Społecznego Inspektora Pracy w GSK Services Sp. z  o.o. rekomendowanego przez nasz związek:

Paula Kasprzyk

Jestem absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego na wydziale Zarządzania i pracownikiem GSK Poznań od 1998 r. Przez ponad 18 lat pracowałam na wielu stanowiskach: w finansach, relacjach zewnętrznych, doskonałości operacyjnej, zakupach strategicznych, aktualnie zajmuję stanowisko Menedżera Zrównoważonego Rozwoju w centralnym zespole Zrównoważonego Rozwoju, będącego częścią globalnej organizacji EHS.

W mojej pracy zajmuję się współpracą z dostawcami i zespołami zakupów strategicznych w celu wdrożenia celów środowiskowych GSK: redukcji śladu węglowego, wodnego, śmieciowego oraz odpowiedzialnych zakupów, na poziomie korporacji.  Jestem żywo zainteresowana szeroką tematyką ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy, regularnie spotykam się z działem EHS fabryki w Poznaniu na gembach i przy wspólnych projektach, przeszłam szkolenie Leading EHS.  Chciałabym wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce na rzecz pracowników GSK Services, pełniąc funkcję Społecznego Inspektora Pracy.

Kandydaci w wyborach ZSIP w spółce GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ Solidarność przedstawia kandydata na Społecznego Inspektora Pracy w GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. rekomendowanego przez nasz związek:

Iwona Czajkowska

Iwona Czajkowska jest pracownikiem GSK Poznań od 01.01.1995 r. Przez ponad 22 lata pracy w naszym Zakładzie pracowała na wielu stanowiskach zaczynając od Mistrza produkcji na Wydziale Nici Chirurgicznych, Zapewnieniu Jakości, a obecnie pracuje na stanowisku Asystenta Menedżera Kontroli Jakości.

Iwona jest absolwentem Politechniki Poznańskiej na wydziale Technologii Chemicznej.

Przez wiele lat wykazuje się dużą odpowiedzialnością podczas wykonywanej pracy. Wszystkie zadania stara się wykonać planowo i zgodnie z obowiązującymi procedurami.

Jest uczynna i stara się pomagać wszystkim Koleżankom i Kolegom, którzy zwracają się do niej z jakimkolwiek problemem.

Zawsze stara się z uśmiechem na twarzy wspierać swoich współpracowników. „Nie ma problemów nie do rozwiązania” – według Jej dewizy trzeba tylko chcieć i pozytywnie spojrzeć na problem, a wtedy wszystko da się rozwiązać.

Swoją pracą pokazuje, że każde nowe wyzwanie traktuje bardzo poważnie i z wielkim zaangażowaniem.

 

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ Solidarność przedstawia kandydata na Społecznego Inspektora Pracy w GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. rekomendowanego przez nasz związek:

Maciej Krajewski

Maciej pracuje w naszym zakładzie od 1997 roku, obecnie na stanowisku operatora produkcji. W poprzedniej kadencji pełnił funkcję Społecznego Inspektora Pracy.

Jest absolwentem studiów podyplomowych Bezpieczeństwa        i Higieny Pracy na Politechnice Poznańskiej, podnosił swoje kwalifikacje na szkoleniach związanych z ochroną, bezpieczeństwem, oraz prawem pracy.

Wykazuje się zaangażowaniem w projekty EHS współpracując z Komisją BHP, działem EHS, związkami zawodowymi, Państwową Inspekcją Pracy i kołem SIP przy regonie NSZZ Solidarność.

Jako członek zespołów powypadkowych, zawsze staje po stronie pracowników i posiada zdolności analityczne w identyfikacji przyczyn wypadków.

Chętnie służy radą i pomocą w zakresie prawa pracy i BHP wszystkim, którzy się do niego zwrócą.

Komunikat nr 2 : Wybory ZSIP w spółkach GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. i GSK Services Sp. z o.o.

Komunikat nr 2 z posiedzenia Komisji Wyborczej  w dniu 15 września 2017 r.

Komisja Wyborcza informuję, że zgłoszono następujące kandydatury na Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy:

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.

 1. Iwona Czajkowska
 2. Maciej Krajewski

GSK Services Sp. z o.o

 1. Dorota Bździak
 2. Paula Kasprzyk

Komisja Wyborcza ustaliła następujący termin wyborów Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy:

Wybory dla Spółki GlaxoSmithKline Ph. S.A. odbędą się w czwartek 21 września 2017r. w formie elektronicznej.

Głosowanie będzie się odbywać od godziny 00:01 do 16:00.

Wybory dla Spółki  GSK Services Sp. z o.o. odbędą się w czwartek 22 września 2017r. w formie elektronicznej.

Głosowanie będzie się odbywać od godziny 08:00 do 16:00.

Ogłoszenie wyników wyborów w dniu 25 września  2017. r.

Uprawnieni do głosowania w wyborach SIP są wszyscy pracownicy GlaxoSmithKline Ph. S.A.  GSK Services Sp. z o.o. zatrudnieni na umowę o pracę

Zakładowym SIP zostaje kandydat z największą liczbą ważnie oddanych głosów.

Za Komisję Wyborczą                                                                                        Przewodniczący

Włodzimierz Sopel

Poznań, dn.15.09.2016 r

Komunikat: Wybory ZSIP w spółkach GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. i GSK Services Sp. z o.o.

Komunikat nr 1 z posiedzenia Komisji Wyborczej w dniu 06.09.2017 r.

Informujemy, że ukonstytuowała się Komisja Wyborcza w celu przeprowadzenia wyborów Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy w GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. oraz w GSK Services Sp. z o.o.

w składzie:

 1. Włodzimierz Sopel
 2. Karolina Śliwa
 3. Barbara Urbaniak
 4. Janusz  Alba

Komisja Wyborcza ustaliła następujący terminarz wyborów Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy:

Rejestracja kandydatów na SIP osobiście w siedzibie Związku Zawodowego lub elektronicznie (email do Wlodzimierz.W.Sopel@gsk.com).

Siedziba Poznań budynek Administracyjny I pokój 13 (formularz zgłoszeniowy załączony ) do dnia 14 września 2017r. godz.14.00 – Poznań

Ogłoszenie zatwierdzonej listy kandydatów – 15 września  2017r.

Wybory odbędą się w czwartek 21września 2017r. w formie elektronicznej –GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.

Wybory odbędą się w piątek 22 września 2017r.dla GSK Services Sp. z o.o.

W godzinach 10:00 do 16:00. Każdy pracownik otrzyma maila z procedurą do głosowania elektronicznego.

Ogłoszenie wyników wyborów w dniu 25  września 2017r.

Regulamin Wyborów Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy  otrzyma każdy pracownik w formie elektronicznej.

Uprawnieni do kandydowania w wyborach SIP  są pracownicy GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. oraz GSK Services Sp. z o.o.   zatrudnieni na umowę o pracę na czas nieokreślony, z co najmniej 2-letnim stażem pracy , będący członkiem związku zawodowego.

Uprawnieni do głosowania w wyborach SIP  są wszyscy pracownicy GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. oraz GSK Services Sp. z o.o. zatrudnieni na umowę o pracę.

Zakładowym SIP w  zostaje kandydat z największą liczbą ważnie oddanych głosów.

Za Komisję Wyborczą

Przewodniczący Komisji

Włodzimierz  Sopel

 Poznań, dn. 2017-09-06

 

Załączniki:

Regulamin wyborów ZSIP -GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. 

Regulamin wyborów ZSIP – GSK Services Sp. z o.o.

Formularz zgłoszenia kandydata GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.

Formularz zgłoszenia kandydata GSK Services Sp. z o.o.