Informacja z posiedzeń Komisji MOZ NSZZ Solidarność GSK.

Z dnia 22.03.2017r.

Posiedzenie Komisji MOZ NSZZ Solidarność GSK zostało odwołane z powodu braku kworum.

Z dnia 27.03.2017r.

  1. Przyjęcie Uchwały w sprawie wykonania budżetu za 2016r.
  2. Przyjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia budżetu na 2017r.
  3. Przyjęcie Uchwały w sprawie podpisania Preliminarza ZFŚS dla Aspen Polska Sp. z o.o.
  4. Przyjęcie Uchwały w sprawie zakupu upominku świątecznego dla członków związku.
  5. Przyjęcie Uchwały o podwyżce oraz wypłacie bonusa dla  Joanny Perkowskiej pracownika MOZ NSZZ Solidarność GSK.
  6. Organizacja Walnego Zebrania Delegatów MOZ NSZZ Solidarność GSK.
  7. Przyjęcie Uchwały w sprawie podwyżki zasiłków statutowych.

Urodzenie dziecka                       – 500 PLN

Zgon członka rodziny                  – 300 PLN Czytaj dalej