Promocja w ośrodkach Geovita dla członków Związku.

Informacja dotycząca wszystkich członków Krajowego Sekretariatu Przemysłu Chemicznego NSZZ Solidarność .

W załączniku przesyłam ofertę dla wszystkich członków Krajowego Sekretariatu Przemysłu Chemicznego NSZZ Solidarność.

Oferta dotyczy rabatu i przywilejów w ośrodkach Geovity dla naszych członków.

Uprawnionym do otrzymania rabatu jest członek KSPCH NSZZ Solidarność, który złoży w wybranym obiekcie oświadczenie potwierdzające przynależność do KSPCH NSZZ Solidarność  Uprawnionym do otrzymania rabatu jest członek KSPCH NSZZ Solidarność oraz jego rodzina (współmałżonek i dzieci do 18 lat).

Aby otrzymać ofertę VIP dla członków Krajowego Sekretariatu Przemysłu Chemicznego NSZZ Solidarność, należy podczas dokonywania rezerwacji  wpisać we wniosku, oświadczenie potwierdzające przynależność do KSPCH NSZZ Solidarność.

Opis oferty – plik

Mirosław  Miara

Włodzimierz  Sopel

Życzenia z okazji Dnia Kobiet.

Z okazji Dnia Kobiet składam najserdeczniejsze życzenia wszystkim Paniom.
Życzymy dużo szczęścia, zdrowia,
wszelkiej pomyślności, spełnienia marzeń i wiele radości.

Włodzimierz Sopel

Przewodniczący

NSZZ Solidarność GSK.

Informacja z posiedzeń Komisji MOZ NSZZ Solidarność GSK.

Z dnia 12.01.2017r.

 1. Przyjęcia do związku – przyjęto 4-osoby Novartis, GMS.
 2. Informacja ze spotkania w sprawie regulacji płac w 2017r.
 3. Informacja w sprawie wyborów do Rady Pracowników GMS.
 4. Wolne głosy i wnioski.

Z dnia 26.01.2017r.

 1. Zmiany w ZUZP Fabryka oraz w Regulaminach wynagradzania Commercial, Consumer
 2. Uchwała dotycząca podpisania porozumienia w sprawie wzrostu wskaźnika wynagrodzeń w 2017r.
 3. Uchwała w sprawie przyjęcia do MOZ NSZZ Solidarność GSK – koła Spółdzielczego Centrum Rehabilitacyjnego Medycznego „RESURS” Wrocław.
 4. Udzielenie zapomogi losowej w kwocie 1500 zł.
 5. Udzielenie zapomogi losowej w kwocie 500 zł.
 6. Udzielenie zapomogi losowej w kwocie 300 zł.
 7. Wolne głos i wnioski -tematy na komisję Parytetową, odzież ochronna, umowa z Luxmed.

Z dnia 23.02.2017r.

 1. Przyjęcia do związku – przyjęto 7 -osób SCRM Resurs
 2. Udzielenie zapomogi losowej w kwocie 300 zł.
 3. Udzielenie wsparcia finansowego dla Stowarzyszenia Wspierania Opieki Paliatywnej w Poznaniu w kwocie 1000 zł.
 4. Decyzja w sprawie podpisania Preliminarzy ZFŚS w spółkach GSK na 2017r.
 5. Decyzja w sprawie podpisania Preliminarza ZFŚS w spółce Novartis Polan Sp. z o.o. na 2017r.
 1. Omówienie złożenia kasacji w Sądzie Najwyższym w sprawie SIP GSK Commercial przez pełnomocników Pracodawcy.
 2. Informacja z przebiegu rozmów na Komisji Parytetowej z Pracodawcą GSK.
 3. Wolne głosy i wnioski.

Z dnia 07.03.2017r.

 1. Przyjęcia do związku – 1 osoba Novartis.
 2. Pismo Pracodawcy GMS w sprawie rozwiązania umowy o pracę z członkiem związku.
 3. Rozliczenie wycieczki na Podlasie.
 4. Upoważnienie dla Przewodniczącego Włodzimierza Sopla, Katarzyny Fila-Turkiewicz, Hanny Chęć do przedstawienia Pracodawcy Novartis projektu Regulaminu ZFŚS.
 5. Zasiłki Statutowe – dyskusja, przedstawienie nowych propozycji kwot zasiłków na następną Komisję MOZ .
 6. Wyjazd do Aspen na rozmowy z Pracodawcą w dniu 14.03.2017r. Warszawa.
 7. Walne Zebranie Delegatów NSZZ Solidarność GSK – 20 marzec 2017r. Poznań.
 8. Wyjazd do Novartisu na rozmowy z Pracodawcą w dniu 31.03.2017r. Warszawa.

Włodzimierz Sopel