Wyniki wyborów na Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy w Spółce Novartis Poland Sp. z o.o.. na kadencję 2016-2020

W dniu 26. 10 2016r., zakończyły się wybory Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy w Spółce Novartis Poland Sp. z o.o.. na kadencję 2016-2020

W Okręgu Centrum został  wybrany Paweł Zięcik.

W Okręgu Południe została wybrana Ewa  Kmak

W Okręgu Północ została wybrana Agnieszka Bzyl

Spośród  trzech oddziałowych SIP – Zakładowy Społecznym Inspektorem Pracy została wybrana Ewa  Kmak.

Wszystkim SIP  w Novartis Poland Sp. z o.o.  gratuluję wyboru oraz życzę  by mieli jak najmniej pracy związanej z BHP.

 

Przewodniczący MOZ NSZZ Solidarność GSK

Włodzimierz  Sopel