Paczki Świąteczne – Komunikat.

KOMUNIKAT

MOZ NSZZ Solidarność GSK SA informuje, że paczki świąteczne będą wydawane członkom związku w dniach:

 • 03.2016 w godz. 07.30 – 16.00
 • 03.2016 w godz. 05.30 – 16.00
 • 03.2016 w godz. 07.30 – 16.00
 • 03.2016 w godz. 07.30 – 15.00

Capture

Akademie der Arbeit przy uniwersytecie we Frankfurcie nad Menem zaprasza na roczne bezpłatne studia.

Celem studiów jest wykształcenie kompetencji w zakresie:

prawa pracy, polityki społecznej, ekonomii i gospodarki,

organizacji i zarządzania oraz technik negocjacji.

W każde z wymienionych zagadnień wplecione są elementy etyki.

Stypendium przygotowane jest przede wszystkim z myślą

o liderach związków zawodowych.

 

OFERTA

na rok akademicki 2016/2017

skierowana jest do

osób zrzeszonych w „Solidarności” oraz studentów

Brak ograniczeń wiekowych!

 

 • Rozpoczęcie studiów: wrzesień 2016 r.
 • Wymagania: biegła znajomość j. niemieckiego
 • Strona niemiecka gwarantuje: stypendium, zakwaterowanie,

wyżywienie w stołówce studenckiej, ubezpieczenie zdrowotne,

pokrycie kosztów podróży w obie strony.

 • CV w j. polskim i j. niemieckim – do 10 kwietnia 2016 r:

agnieszka.minkowska@solidarnosc.poznan.pl

 

O przyznaniu stypendium zadecyduje ostatecznie rozmowa kwalifikacyjna w j. niemieckim oraz w j. polskim, zorganizowana  w siedzibie NSZZ Solidarność w Poznaniu w maju 2016 r. Dokładny termin zostanie przekazany kandydatom, którzy nadeślą wymagane zgłoszenia.

Informacja z posiedzenia Komisji MOZ NSZZ Solidarność GSK, Poznań,2016-02-11

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Informacja z prac Prezydium.
 3. Wykonanie budżetu 2015r.Komisja zatwierdziła pozytywnie wykonanie budżetu za 2015r.Uchwała
 4. Zatwierdzenie budżetu 2016r. – Skarbnik przedstawił projekt budżetu, po dyskusji Komisja zatwierdziła budżet na 2016r.Uchwała
 5. Uchwała o podwyżce J. Perkowskiej.
 6. Uchwała w sprawie bonusa J. Perkowskiej.
 7. Uchwała o scedowaniu na Prezydium decyzji dotyczącej organizacji spotkania Rady Krajowej Sekretariatu Przemysłu Chemicznego – 31.03.-01.04.2016r.w Poznaniu oraz Zjazdu SKPPF – 12-14.05.2016r.
 8. Uchwała o przesunięciu WZD GSK na miesiąc kwiecień 2016 r.
 9. Informacje o zakończeniu negocjacji płacowychszczegółowe informacje Przewodniczący przekazał Przewodniczącym kół związkowych.
 10. Informacja ze spotkania w siedzibie Novartis Poland – po 11 miesiącach trudnych negocjacji Związek podpisał Umowę o współpracy z Pracodawcą Novartis.
 11. Informacje pozostałych spółek.
 12. Podjęto uchwałę o uruchomieniu upominku świątecznego dla członków związku.
 13. Przyznano 2 zapomogi losowe dla członków związku.
 14. Wolne głosy i wnioski.

Na tym posiedzenie zakończono.

Włodek Sopel