Informacja z posiedzenia Komisji MOZ NSZZ Solidarność GSK – Poznań 2016-01-13

Porządek zebrania.

  1. Przyjęcie porządku zebrania.
  2. Uchwała –Reg. GSK Consumer– Komisja upoważniła Przewodniczącego Włodzimierza Sopla do podpisania Reg. Wynagradzania oraz Reg. Pracy.
  3. Negocjacje płacowe w spółkach GSK – 25 stycznia 2016r. odbędzie się ostatnie posiedzenie zespołu negocjacyjnego z Pracodawcą.
  4. Informacje z Kom. Parytetowej GSK Commercial 12 stycznia 2016r.,–  omówiliśmy i przekazaliśmy tematy Pracodawcy. Podczas następnego spotkania Pracodawca ma się ustosunkować do przekazanej agendy.
  5. Wyjazd do Aspen Polska 14 stycznia 2016r.,– rozmowy wg. przedstawionej agendy. Szczegóły przedstawimy członkom związku koła Aspen.
  6. Wyjazd do Novartis Poland- 19 stycznia 2016r., wysłaliśmy agendę spotkania Pracodawcy. Może wreszcie uda się ostatecznie uzgodnić Umowę o współpracy. Po powrocie z rozmów przedstawimy ich efekty.
  7. Wybory Rady Pracowników GMS- zbieramy podpisy, aby Pracodawca przeprowadził wybory Rady Pracowników -Fabryki .
  8. Wolne głosy i wnioski

 

Włodzimierz Sopel