Sprawozdanie z rozmów w Spółce Aspen Polska – Warszawa, 2015-03-19

Poniżej przedstawiam pokrótce sprawozdanie z tematów spotkania w Spółce Aspen Polska

 

 1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (wakacyjne + rekreacyjne)

Podział środków po zebraniu deklaracji od pracowników- w kwietniu.

 

 1. Zasady dotyczące kryteriów awansu poziomego pracowników Aspen

Aspen wystąpi do GSK z prośbą o wyniki za rok 2012, które mają służyć wraz z wynikami za rok 2013 i 2014 do przeglądu ewentualnych awansów.

Zasady dotyczące awansu za okres 2012-2014

 

 1. Regulacja wynagrodzeń (podwyżek) w roku 2015

Propozycja pracodawcy w połowie kwietnia

 

 1. Pracowniczy Program Emerytalny

Przeniesienie środków zgromadzonych w PPE- GSK, na PPE- Aspen.

Po złożeniu prośby pracodawca odsyła nam wypełniony formularz, który przesyłamy do GSK.

Przewodniczący- Włodzimierz Sopel dowie się do kogo kierować korespondencję w GSK.

Pracodawca wystosuje również komunikat e-mail, w którym zawarta będzie informacje, że w przypadku odejścia pracownika w tym roku z Aspen- przed wyrównaniem zaległych składek za 2014 na PPE, pracodawca wypłaci pracownikowi kwotę zaległych składek z przeznaczeniem ich na OFE.

 

 1. Polityka samochodowa w Aspen

Szczegóły dotyczących konfiguracji samochodu przez pracownika Aspen.

W zakresie 2 zagadnień poniżej komunikacja w przyszłym tygodniu

 1. Doposażenie samochodu, czy można doposażyć samochód bez rezygnacji na niższy model, czy Menedżer Regionalny ma możliwość motywacji poprzez dodatkowe doposażenie przynależnego modelu
 2. Konfiguracja samochodu, gdzie dokonujemy konfiguracji na stronie czy w firmie leasingowej, na jaki okres przed wymianą samochodu składamy zamówienie, kontakt do firmy leasingowej

 

 1. Programy naprawcze.

Podjęta dyskusja na temat wycofania programów naprawczych, a wprowadzenia zamiennie  innych narzędzi dyscyplinujących wynikających z Regulaminu Pracy tj. upomnienia, nagany.

Temat do dalszych uzgodnień podczas kolejnych Konsultacji.

 1. Inne:

a) Dodatek 190 zł brutto do pensji w zamian za brak dostępu do napoi ciepłych i zimnych przez pracownika

b) Nagrody jubileuszowe (co 5 lat pracy) Poprosiliśmy o uruchomienie komunikacji wew. firmy, żeby można oprócz nagrody finansowej docenić pracownika również w formie pisemnej

c) Nagrody indywidualne, o których mowa w Regulaminie Wynagradzania na str. 10, nie są wykorzystywane przez wszystkich Menedżerów Regionalnych, a przecież to dodatkowe narzędzie motywacji.

d) Zaliczka gotówkowa- regulacja wewnętrzna dotycząca zaliczki gotówkowej

e) Partycypowanie w kosztach delegacji strony Związkowej do Aspen na Konsultacje

Podsumowanie:

Włodzimierz Sopel, Przewodniczący Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność

Jarosław Krzysztoń, Przewodniczący Koła Związkowego Aspen

Arkadiusz Oczkowski, z-ca Przewodniczącego Koła Związkowego Aspen

Informacja z posiedzenia Komisji MOZ – Poznań,2015-03-17

Komisja MOZ NSZZ Solidarność GSK.

Porządek zebrania.

 1. Przyjęcie porządku zebrania.
 2. Informacja z posiedzeń Prezydium.
 3. Zapisy do związku. Do związku wstąpiło 9-osób.
 4. Zatwierdzenie wykonania budżetu 2014r.
 5. Zatwierdzenie budżetu na 2015r.
 6. Informacje z poszczególnych spółek.
 7. Uchwała o zakupie upominku świątecznego.
 8. Uchwała zakupu bonów dla emerytów i rencistów.
 9. WZD NSZZ Solidarność GSK.

10.Wolne głosy i wnioski.

Włodzimierz Sopel

KOMUNIKAT

MOZ NSZZ Solidarność GSK SA informuje, że paczki świąteczne będą wydawane członkom związku w dniach:

 • 24.03.2015 w godz. 07.45 – 16.00
 • 25.03.2015 w godz. 05.45 – 16.00
 • 26.03.2015 w godz. 07.45 – 16.00
 • 27.03.2015 w godz. 07.45 – 15.00
 • 30.03.2015 w godz. 07.45 – 16.00