O czym związki zawodowe chcą rozmawiać z rządem?

Postulaty, które trzy centrale związkowe – „Solidarność” OPZZ i FZZ – przedstawiły premier Ewie Kopacz, to nie obrona przywilejów związkowych, ale propozycja dyskusji o realnych problemach polskiego społeczeństwa. Przedstawiamy katalog spraw wymagających pilnego rozwiązania. Nadszedł czas, że musimy się o to solidarnie upomnieć, bo premier, która tyle mówi o dialogu, nie odpowiada na wezwanie do  rozmów.

Żądamy negocjacji na temat:

Szybkiego wzrostu minimalnego wynagrodzenia do poziomu 50% przeciętnego wynagrodzenia

Czytaj dalej

Komunikat – Dyżur prawnika.

MOZ NSZZ Solidarność GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. informuje, że:

  • 27 lutego 2015 r., oraz
  • 18 marca 2015 r. w godzinach 13:00-15:00

w siedzibie związku dyżur pełnić będzie prawnik związkowy Olaf Wiśniewski.

Prawnik będzie udzielał porad z zakresu prawa pracy oraz prawa cywilnego.

Zgłoszenia przyjmuje Joanna Perkowska tel.61  860 1074

Dotyczy: członków związku NSZZ Solidarność GSK

Ogłoszenie wyników głosowania – Komunikat nr 3 Komisji Wyborczej w sprawie wyborów Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy w spółce GSK Commercial Sp. z o. o.

Protokół z wyborów SIP w GSK Commercial Sp. z o.o.

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,

Informujemy, że Elżbieta Walicka została wybrana na Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy w spółce GSK Commercial Sp. z o. o.

Podział na oddziałowych ZSIP w poszczególnych regionach poniżej:

GSK Commercial – ZSIP  Elżbieta Walicka – Region Warszawa

Oddziałowy – ZSIP – Małgorzata Gawrońska – Region Zachód

Oddziałowy – ZSIP – Iwona Karczmarz- Chomka – Region Wschód

Oddziałowy – ZSIP – Tomasz  Kosecki – Region Północ

Oddziałowy – ZSIP – Anna Wiśniowska – Region Południe

Szczegółowy protokół z wyborów  jest załączony do tego komunikatu.