Pilny komunikat!!!

Z ostatniej chwili.

Zaproszenie od Dariusza Ludwiczaka.
W imieniu Mariusza zapraszam Was i przedstawicieli organizacji ZZ (wg Waszego uznania) na spotkanie informacyjno-konsultacyjne związane z redukcją zatrudnienia w spółce GSK Commercial w dniu 05.02.2015 o godz. 13.30.

Spotkanie odbędzie się w pokoju spotkań nr. 407 w budynku ADM I.
Po naszym krótkim spotkaniu będziemy mieli możliwość obejrzenia spotkania Jerzego Toczyskiego z pracownikami (telemost video) na ten temat, które to spotkanie rozpocznie się w Warszawie o godz. 14.00.
Włodzimierz Sopel

Informacja z negocjacji wzrostu wskaźnika wynagrodzeń w 2015r.

Informacja z negocjacji wzrostu wskaźnika wynagrodzeń w 2015r.

Agenda  spotkania:

1/ Rozpoczęcie i przekazanie protokołów z ostatnich spotkań

2/ Coroczny przegląd wynagrodzeń w 2015

3/ Up-date biznesowy w Polsce i Europie a bonus roczny

4/ Aktualności dot. transakcji GSK-Novartis

5/ BSC w Polsce

6/ Regulamin Wynagrodzeń a zapisy o nagrodzie jubileuszowej

7/ Regulacje socjalne a zbieranie oświadczeń dochodowych

8/ Inne wg potrzeb.

Szczegóły w następnej  komunikacji po posiedzeniu Komisji MOZ NSZZ Solidarność GSK w dniu 29.01.2015r.

Włodzimierz Sopel

Przewodniczący

MOZ NSZZ Solidarność GSK

 

21 stycznia 2015r. odbyło się kolejne spotkanie dotyczące wzrostu wynagrodzeń w 2015r.

Stronę związkową reprezentowały następujące osoby:

Reprezentacja NSZZ Solidarność (na zdjęciu)  GSK Commercial – Ewa Łodziewska, GSK  Consumer – Małgorzata Mrugowska ,   Włodzimierz Sopel Przewodniczący MOZ,  GSK Fabryka – Hieronim Marut,  GSK Services – Teresa Maserak oraz  Renata Piotrowicz – OPZZ.

Związkowy Zespół negocjacyjny

Stronę Pracodawcy GSK reprezentowały następujące osoby:

Mariusz Frydrych oraz Dariusz Ludwiczak.

Zespół Pracodawcy.

 

Foto(Wł. Sopel).

Informacja z posiedzenia Komisji MOZ NSZZ „Solidarność” GSK, 15 stycznia 2015

Informacja z posiedzenia  Komisji  MOZ NSZZ  „Solidarność” GSK

Porządek zebrania:

  1. Przyjęcie porządku zebrania.
  2. Przyjęcia do związku – pięć osób z GSK Consumer i jedna osoba z GSK Fabryka zostały przyjęte do związku.
  3. Informacja o zakończonych wyborach SIP w GSK Services i GSK Consumer
  4. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych –Związek zaproponował zmianę przeliczenia algorytmu w pierwszym przedziale z 30 do 35%.
  5. Przygotowanie stanowiska w sprawie – negocjacji nt. wzrostu wskaźnika wynagrodzeń w 2015r.
  6. Wolne głosy i wnioski.

Włodzimierz Sopel

Przewodniczący MOZ NSZZ Solidarność GSK

Komunikat nr 1 Komisji Wyborczej w sprawie wyborów Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy w spółce GSK Commercial Sp. z o. o.

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,

 

Proszę o zapoznanie się z poniższym Komunikatem Komisji Wyborczej w sprawie wyborów Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy (ZSIP) w spółce GSK Commercial Sp. z o. o.

Komunikat jest także załączony do tego emaila.

 

Aby ułatwić kontakt pracowników z wybranymi reprezentantami ZSIP Komisja Wyborcza ustaliła następujące okręgi wyborcze:

 

1.Okręg wyborczy –  Północ

2.Okręg wyborczy –  Południe

3.Okręg wyborczy –  Wschód

4.Okręg wyborczy –  Zachód

5.Okręg wyborczy –  Warszawa

 

Przydział pracowników do poszczególnych okręgów wyborczych został oparty o informacje o adresie pracownika podanym w bazie danych HR.,

Następnie należy przesłać skan wypełnionego formularza na adres  wlodzimierz.w.sopel@gsk.com lub dostarczyć go do siedziby MOZ NSZZ Solidarność GSK – Poznań budynek Administracyjny parter pokój 13.

Termin składania kandydatur upływa 28 stycznia 2015 o godzinie 15:00.

 

Wybory odbędą się we  w formie elektronicznej w następujących terminach:

1.Okręg wyborczy – Północ – 29 stycznia 2015r godz.10:00-18:00

2.Okręg wyborczy – Południe – 30 stycznia 2015r. godz. 10:00-18:00

3.Okręg wyborczy – Wschód – 2 lutego 2015r. godz.10:00-18:00

4.Okręg wyborczy – Zachód – 3 lutego 2015r. godz.10:00-18:00

5.Okręg wyborczy – Warszawa – 4 lutego 2015r. godz.10:00- 18:00

 

Procedura głosowania zostanie przesłana w kolejnej komunikacji 28 stycznia 2015 około godziny 15:00.

Komunikat nr 2 Komisji Wyborczej w sprawie wyborów Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy w spółce GSK Consumer Healthcare Sp. z o.o.

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,

 

Proszę o zapoznanie się z poniższym Komunikatem Komisji Wyborczej w sprawie wyborów Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy w spółce GSK Consumer Healthcare Sp. z o.o.

Miło nam poinformować, że Anna Zdrojkowska została kandydatką na Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy w spółce  GSK Consumer Healthcare Sp. z o.o.

Aby dopełnić procedury wyborczej głosowanie odbędzie się 19 stycznia 2015 od 10:00 do 18:00 w formie elektronicznej.

Komunikat wyborczy nr 2

KOMUNIKAT – Dyżur Prawnika związkowego – 21 stycznia 2015.

MOZ NSZZ Solidarność GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. informuje, że w środę:

21 stycznia 2015r., w godzinach 13:00-15:00

w siedzibie związku dyżur pełnić będzie prawnik związkowy Olaf Wiśniewski. Prawnik będzie udzielał porad z zakresu prawa pracy oraz prawa cywilnego.

Zgłoszenia przyjmuje Joanna Perkowska tel.61  860 1074

Dotyczy: członków związku NSZZ Solidarność GSK