Sprostowanie do komunikatu nr 2 Komisji Wyborczej w sprawie wyborów Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy w spółce GSK SERVICES Sp. z o. o.

W komunikacie nr 2 Komisji Wyborczej w sprawie wyborów Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy w spółce GSK SERVICES Sp. z o. o. przez pomyłkę podano adres http://wyborysip.aspen.gsk-solidarnosc.pl/, które był wcześniej wykorzystywany w wyborach SIP w spółce Aspen Polska Sp. z o.o.

Poprawnym adresem pod którym znajduje się karta do głosowania przeznaczona dla pracowników GSK Services Sp. z o.o. jest

http://wyborysip.gsk-solidarnosc.pl/

Za zainstaniałą pomyłkę przepraszamy

MOZ NSZZ Solidarność GlaxoSmithKline