Informacja z posiedzenia Komisji MOZ NSZZ „Solidarność” GSK. Poznań 2014-09-24

Poznań 2014-09-24

Porządek zebrania:

  1. Przyjęcie porządku zebrania.
  2. Przyjęcia do związku – jedna osoba z GSK Commercial oraz dwie osoby z GSK Consumer Healthcare zostały przyjęte do związku.
  3. Informacja z prac Prezydium Komisji MOZ.
  4. Informacja o podpisaniu po 9 miesiącach negocjacji ostatniego Reg. Wynagradzania w spółce ASPEN POLSKA.
  5. Dyskusja na temat propozycji zagadnień na Komisję Parytetową.
  6. Przedstawienie pism z HR dotyczące zamiaru wypowiedzenia umowy o pracę z 2 pracownikami GMS.

Decyzja Komisji w powyższej sprawie jest negatywna. Ponadto wnioskujemy o pilne zwołanie Komisji Parytetowej GMS w celu wyjaśnienia procedury zwolnienia pracowników GMS.

  1. Interwencja związku w sprawie wyjaśnienia stosowanych metod zarządzania Zespołem Sprzedaży SKIN przez Menadżera w spółce Consumer – stosowne pismo zostało wysłane do Dyrektora Personalnego.
  1. Wolne głosy i wnioski.

Włodzimierz Sopel

Przewodniczący MOZ NSZZ Solidarność GSK