Kurs języka angielskiego.

Formularz zgłoszeniowy – plik

Regulamin kursu – plik

INFORMACJA:

Region Wielkopolska NSZZ „Solidarność”

zaprasza na kurs

„ANGIELSKI DLA ZWIĄZKOWCÓW”

edycja 2014 – 2015

– zajęcia raz w tygodniu 1,5 godz., różne poziomy zaawansowania

– popołudniami w siedzibie Wielkopolskiej Solidarności w Poznaniu do czerwca 2015

– lektorzy renomowanej firmy AKCENT – Szkoła Języków Obcych z Poznania

WARUNKI PRZYJĘCIA:

– pisemne zgłoszenie na formularzu wraz z podpisanym regulaminem DO 12 WRZEŚNIA 2014;

– wpłata wpisowego 220 zł/ za 1 uczestnika DO 12 WRZEŚNIA (wg. wzoru z regulaminu kursu);

UWAGA: LICZBA MIEJSC OGRANICZONA, LICZY SIĘ KOLEJNOŚĆ WPŁAT !

formularz zgłoszeniowy, regulamin i wzór wpłaty: www.solidarnosc.poznan.pl – zakładka SZKOLENIA

nadsyłanie zgłoszeń: szkolenia@solidarnosc.poznan.pl

 

Uwaga – dla osób zakwalifikowanych:

OBOWIĄZKOWE SPOTKANIE ws. PODZIAŁU NA GRUPY

19 września (pt.)- ul. Metalowa 7, Poznań, godz. 18:00

 

– START KURSU: od 06 października 2014 –

ZAPRASZAMY