Dyżur prawnika oraz porady ZUS.

DYŻUR  PRAWNIKA

W dniu 9 kwietnia 2014r., w godz.13:00 – 15:00 w siedzibie związku dyżur pełnić będzie Prawnik związkowy Olaf Wiśniewski. Zapisy przyjmuje Joanna Perkowska  pok. Nr 13 bud.adm.1 lub tel. 61 8601-074

PORADY ZUS 

Porady udzielane są w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 14.30 w budynku Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” przy ul. Metalowej 7 w Poznaniu.

Terminy porad:

7 kwietnia 2014 r.  –   5 maja 2014 r. –  2 czerwca 2014 r.

Rejestracja telefoniczna: 61 853-08-60 w. 18

Z porad mogą korzystać wyłącznie członkowie NSZZ „S” po okazaniu legitymacji związkowej lub zaświadczenia macierzystej organizacji związkowej.

Władze związkowe NSZZ Solidarność GSK kadencja 2014-2018

Prezydium

 1. Włodzimierz Sopel          – Przewodniczący MOZ NSZZ Solidarność GSK
 2. Hieronim Marut               – I wiceprzewodniczący – Fabryka
 3. Ewa Łodziewska               – II wiceprzewodniczący – przew. Commercial
 4. Teresa Maserak                 – sekretarz –przew. Services
 5. Tomasz Szelangiewicz      – skarbnik – przew. OT Fabryka
 6. Katarzyna Sobiesiak          – członek prezydium – przew. PS/konfekcja Fabryka

Pozostali członkowie Komisji

 1. Jarosław Krzysztoń            – członek komisji – przew. Aspen
 2. Mariusz Białas                   – członek komisji – Fabryka
 3. Czesław Chołżyński           – członek komisji – Fabryka
 4.     10.Anna Kaltsas                     – członek komisji – przew. KJ/JZ Fabryka
 5.      11.Grzegorz Krajewski           – członek komisji  – przew. Maści Fabryka
 6.      12.Małgorzata Mrugowska – członek komisji  – przew. Consumer
 7.      13.Janusz Alba                       – członek komisji  – Services
 8.      14.Paweł Rybiński                 – członek komisji – przew. Kapsułek Fabryka
 9.      15.Katarzyna Dokrzewska    – członek komisji – przew. Logistyki Fabryka
 10.      16.Karolina Śliwa                    – członek komisji – przew. PS/półprodukt Fabryka
 11.      17.Maria Ławniczak             – członek komisji – emeryci i renciści

Komisja Rewizyjna

 1. Grzegorz Spinek          – Przewodniczący – Commercial
 2. Piotr Grygiel                – zastępca przewodniczącego – Services
 3. Danuta Przygocka       – członek komisji – Fabryka
 4. Violetta Markiewicz    – członek komisji – Fabryka
 5. Leszek Fiksiński           – członek komisji – Fabryka

Delegaci na Walne Zebranie Delegatów SKPPF NSZZ Solidarność

 1. Włodzimierz  Sopel – Fabryka
 2. Ewa Łodziewska – Commercial
 3. Anna Kamińska-Kowalczyk – Commercial
 4. Czesław Chołżyński – Fabryka

Delegaci na Walne Zebranie Delegatów Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZSolidarność

 1. Katarzyna Dokrzewska – Fabryka
 2. Hieronim Marut – Fabryka
 3. Włodzimierz Sopel – Fabryka

 

Informacje z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów NSZZ Solidarność GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.

W dniu 18 marca 2014r., w Poznaniu w hotelu IOR odbyło się WZD  Sprawozdawczo-Wyborcze na nową kadencję 2014-2018. Na 73 delegatów uprawnionych do udziału         w wyborach obecnych było 60 osób.

Po części oficjalnej – powitaniu gości, delegatek i delegatów  przez Przewodniczącego MOZ NSZZ Solidarność GSK Włodzimierza Sopla przystąpiono do wyboru prowadzącego WZD – Hieronima Maruta.

Po przedstawieniu i zatwierdzeniu przez delegatów porządku zebrania, sprawozdanie z działalności Komisji MOZ  za okres ostatniego roku kadencji przedstawił Włodzimierz Sopel. Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Janusz Alba przedstawił protokół z kontroli finansowej, księgowej oraz wykonania uchwał Komisji MOZ. Obydwa sprawozdania zostały przyjęte przez delegatów pozytywnie.

W pierwszym głosowaniu delegatów wybierano przewodniczącego MOZ na nową kadencję. Jedynym kandydatem zgłoszonym do wyborów został Włodzimierz Sopel, który w wyniku głosowania uzyskał maksymalną ilość  głosów.

Do drugiego głosowania  zgłoszono 20 kandydatów na 16 miejsc mandatowych na członków Komisji MOZ. Po dwóch turach głosowania wybrano 16 osób, które wraz z Przewodniczącym Włodzimierzem Soplem tworzą Komisję MOZ  na kadencję 2014-2018.(szczegóły w załączniku).

W następnym głosowaniu wybrano 4 delegatów na WZD Sekcji Krajowej Pracowników Przemysłu Farmaceutycznego.

W kolejnym głosowaniu wybieraliśmy  5-osobową Komisję Rewizyjną.

Na zakończenie głosowano na 3- osobową reprezentację Delegatów  na WZD Regionu Wlkp.

 

Na zakończenie pragnę podziękować Komisji Skrutacyjnej w składzie: Iwona Czajkowska, Katarzyna Fila –Turkiewicz, Joanna Malinowska –  Chaczyńska za bardzo sprawne liczenie głosów w trakcie 6 głosowań.

Piotrowi Grygielowi za niezawodne działanie systemu komputerowego .

Przewodniczącemu zebrania Hirkowi Marutowi  za  biegłe i płynne prowadzenie WZD.

Komisji Uchwał i Wniosków Jackowi Rozmiarkowi i Januszowi Albie.

Protokolantom zebrania Teresie Maserak oraz Tomkowi Szelangiewiczowi.

Joannie Perkowskiej  za sprawne i staranne zorganizowanie WZD NSZZ Solidarność GSK.

DZIĘKUJĘ

 

Włodzimierz Sopel

Przewodniczący MOZ NSZZ Solidarność GSK

 

Poznań,2014-03-25

Załączniki

Treść komunikatu

Władze związkowe na kadencję 2014-2018

INFORMACJA Z POSIEDZENIA KOMISJI MOZ NSZZ SOLIDARNOŚĆ GSK Z DNIA 05.03.2014

Podczas posiedzenia Komisji obradowano w następującym zakresie tematów:

1. Przyjęcia do Związku .
2. Pismo w sprawie wypowiedzenia umowy o pracę z członkiem Związku – pracownikiem GSK Consumer. Związek wyraził sprzeciw przesyłając pismo do Dyr. HR Anity Rogalskiej.
3. Odwołanie w sprawie członka Związku – pracownika GSK Commercial. Związek wnioskował o pozostawienie Wojtka w dotychczasowym obszarze pracy PM.
4. Wzrost wskaźnika wynagrodzeń w GMS. Podpisaliśmy porozumienie dotyczące 2.5% podwyżki płac od 1 kwietnia 2014r + bonus target 116 %.
5. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy dla UKRAINY. Związek przekaże kwotę 1500 zł. + zebrane od pracowników 350 zł.
6. WZD NSZZ Solidarność GSK – sprawy organizacyjne.
7. Wolne głosy i wnioski.

 

Włodzimierz Sopel
Przewodniczący MOZ
NSZZ Solidarność GSK

PILNE!!! pod Ambasadą Rosji w Warszawie w dniu 8.03.2014 r.

PILNE !

Zarząd Regionu Wielkopolska organizuje wyjazd na pikietę pod Ambasadą Rosji w Warszawie w dniu  8.03.2014r.

Proszę o zgłaszanie osób chętnych na wyjazd najpóźniej do  5 marca 2014r godz.15:00.

Wyjazd nastąpi w sobotę  8 marca 2014r. godz. 8:00  z ulicy Fredry obok Opery. 

Włodzimierz Sopel
Przewodniczący
Międzyzakładowej Organizacji Związkowej
NSZZ Solidarność GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.
Manufacturing