Komentarz Europejskiej Rady Zakładowej do zmian związanych z drugą fazą transformacji organizacji EIS (End-user & Infrastructure Services).

Tytułem wprowadzenia EIS jest jedną z organizacji wchodzących w skład szeroko rozumianego IT w GSK. W poznańskim BSC pracuje w tej organizacji około 200 osób.

Zmiany przedstawione poniżej są konsekwencją transformacji przez, którą EIS przechodzi od maja 2013 roku.

Transformacja ma na celu podniesienie efektywności we wspieraniu pozostałych organizacji GSK w kontekście infrastruktury informatycznej i bezpieczeństwa danych. Dodatkowo ma na celu dopasowanie EIS do ogólnych trendów rozwoju organizacji w GSK.

W 2013 roku w związku z zaproponowanymi zmianami 37 ról musiał zostać zredukowanych w organizacji. Osiągnięto tą redukcję poprzez usunięcie otwartych rekrutacji, a także zwolnienia pracowników z czego dotkniętych było 10 osób w Europie – 9 osób w UK i jedna osoba w poznańskim centrum IT.

W 2014 roku EIS skupia się na dalszym podniesieniu efektywności usług, które dostarcza.

Cel ten ma byś osiągnięty poprzez dalsze zmiany strukturze organizacji,

optymalizację procesów poprzez diagnostykę przy  wykorzystaniu metodologii LEAN,

oznaczenie kosztów pracowniczych związanych wprowadzaniem zmian i projektów jako wydatków inwestycyjnych

oraz rozwój pracowników  w wykorzystaniu narzędzi i szkoleń dostarczanych przez CBS.

Zmiana struktury organizacji pociągnie za sobą dalsze redukcje w zatrudnieniu:

Zaproponowana liczba ról do wyeliminowania  75

Zaproponowana liczba wycofanych rekrutacji   13

Potencjalna liczba osób dotkniętych redukcją   62

W Europie restrukturyzacją będzie dotknięta następująca liczba osób:

UK/IRE: konsultacje będą prowadzone z 54 osobami z czego 6 ról zostanie usunięta

Polska: konsultacje będą prowadzone z 34 osobami z czego 1 rola zostanie usunięta

W związku z faktem, że role mogą być przesuwane pomiędzy lokalizacjami w krajach nie jest możliwe ustalenie dokładnej ilości osób, które w tej fazie stracą zatrudnienie w EIS.

Aby w szczegółach odpowiedzieć na zapytania pracowników powstała strona w connect GSK, która opisuje nadchodzące zmiany EIS Service Transformation.

Harmonogram zmian organizacyjnych przestawiony jest poniżej.

harmonogram

PORADY ZUS

Porady udzielane są w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 14.30 w budynku Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” przy ul. Metalowej 7 w Poznaniu.

Terminy porad:

3 lutego 2014 r.

3 marca 2014 r.

7 kwietnia 2014 r.

5 maja 2014 r.

2 czerwca 2014 r.
Rejestracja telefoniczna: 61 853-08-60 w. 18
Z porad mogą korzystać wyłącznie członkowie NSZZ „Solidarność” po okazaniu legitymacji związkowej lub zaświadczenia macierzystej organizacji związkowej.

Terminarz zebrań wyborczych NSZZ Solidarność GSK – Kadencja 2014-2018

L.p. Nazwa -okręg wyborczy Termin zebrania         Wybory Obecność czł.Komisji Wyb.
1. PK – Kapsułki 27.01.14r. Poniedziałek 28.01.14r. Wtorek Rafał Tylkowski
2. PS – Konfekcja 29.01.14r. Środa 30.01.14r.Czwartek Arleta Jankowska
3. PS – Półprodukt 31.01.14r. Piątek 03.02.14r. Poniedziałek Arleta Jankowska
4. KJ – Kontrola Jakości 04.02.14r. Wtorek 05.02.14r. Środa Alicja Żwirko-Sieniawska
5. PM – Maści i Czopki 06.02.14r. Czwartek 07.02.14r. Piątek Alicja Żwirko-Sieniawska
6. Emeryci i Renciści                                 05.02.14r.Środa Włodek Sopel
7. Consumer / OT 10.02.14r. Poniedziałek CM 11.02.14r. Wtorek Alicja Żwirko-Sieniawska
8. ASPEN 12.02.14r. Środa     CM 13.02.14r. Czwartek       CM Żaneta Ignaszewska
9. Logistyka 14.02.14r. Piątek 17.02.14r. Poniedziałek Alicja Żwirko-Sieniawska
10. GSK Commercial 18.02.14r.Wtorek  CM 18.02.14r. Wtorek ? Żaneta Ignaszewska
11. GSK Services 19.02.14r. Środa 20.02.14r. Czwartek Żaneta Ignaszewska

WALNE ZEBRANIE DELEGATÓW NSZZ SOLIDARNOŚĆ GSK

Wtorek  18 marzec 2014r  Hotel IOR sala B  POZNAŃ  godz.10:30 – 15:30

 

Komunikat Komisji Wyborczej NSZZ „Solidarność” GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.

Działając w  oparciu  o  Ordynację  Wyborczą  Władz  Międzyzakładowych, Zakładowych  i  Delegatów  na  Walne  Zebranie  Delegatów w Regionie Wielkopolska NSZZ  „Solidarność” powołana przez Międzyzakładową Organizację Związkową  NSZZ  „Solidarność” GlaxoSmithKline  Pharmaceuticals S.A.  Komisja  Wyborcza  w następującym składzie:

 • Arleta  JANKOWSKA – Przewodnicząca Komisji Wyborczej
 • Żaneta IGNASZEWSKA– członek Komisji Wyborczej
 • Mirosława SKRZYPCZAK– członek  Komisji Wyborczej
 • Alicja  ŻWIRKO-SIENIAWSKA – członek Komisji Wyborczej
 • Rafał  TYLKOWSKI – członek Komisji Wyborczej

podaje do wiadomości że:

 1. Wyznacza się obwody  wyborcze  pokrywające  się  zgodnie z poszczególnymi  kołami  Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ  „Solidarność” GlaxoSmithKline  Pharmaceuticals  S.A.
 2. W poszczególnych obwodach wyborczych dokonywane są wybory  przewodniczącego koła , a  także  delegatów  na    Międzyzakładowe  Zebranie  Delegatów  w  proporcji  1 mandat  na  6  członków  koła .
 3. Terminy wyborów w poszczególnych kołach związkowych podane zostaną w odrębnym komunikacie.
 4. Wyniki wyborów w poszczególnych kołach podane zostaną do  wiadomości  po  ich  przeprowadzeniu  w  ostatnim  z  kół.
 5. Ustala się  termin Międzyzakładowego Zebrania  Sprawozdawczo-Wyborczego  NSZZ „Solidarność” GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.  na  dzień  18 marca 2014 tj. wtorek  godzina  10:30 .
 6. Wybrani  delegaci  mają  prawo uczestniczenia w Między- zakładowym Zebraniu  Delegatów  NSZZ  „Solidarność” GlaxoSmithKline  Pharmaceuticals S.A.  ze  wszystkimi  wynikającymi  z  tego  prawami tj.  ubiegać  się o  wybór  na:
 • przewodniczącego  Międzyzakładowej Organizacji Związkowej
 • członka Międzyzakładowej Organizacji Związkowej
 • członka Komisji Rewizyjnej
 • delegata na Zjazd Sekcji Farmacji
 • delegata na Walne Zebranie Delegatów NSZZ  „Solidarność” Regionu Wielkopolska   

Kandydatury przyjmowane będą w siedzibie Międzyzakładowej  Organizacji Związkowej  pok. nr 13  budynek  administracyjny I , wyłącznie  na  wydanych  w  tym  celu  formularzach.  Wszystkie  przyjęte  zgodne  z  Ordynacją  Wyborczą  kandydatury  , będą  odpowiednio  głosowane  na    Międzyzakładowym  Zebraniu  Delegatów  NSZZ „Solidarność” GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.                                              

 

Przewodnicząca  Komisji  Wyborczej

Arleta Jankowska

Poznań,22.01.2014r.

INFORMACJA W SPRAWIE REGULACJI PŁAC W 2014r.

MOZ NSZZ Solidarność GSK informuje, że podpisała Porozumienie  w sprawie regulacji płac w trzech Spółkach tj. GSK Commercial, GSK Services, GSK Consumer Healthcare. Wskaźnik wzrostu wynagrodzeń od 1 kwietnia będzie wynosił 2.5%.

Nie zostały natomiast ostatecznie zamknięte negocjacje w sprawie Porozumienia dotyczące Fabryki. W tej sprawie wyznaczone zostało spotkanie z Dyrektorem Fabryki Robertem Książkiewiczem w dniu 22 stycznia 2014r.

Ponadto w poniedziałek podpisaliśmy Porozumienie dotyczące redukcji zatrudnienia w Spółce GSK Commercial.

Przewodniczący MOZ NSZZ Solidarność GSK

Włodzimierz Sopel

INFORMACJA Z POSIEDZENIA KOMISJI MOZ NSZZ SOLIDARNOŚĆ GSK Z DNIA 09.01.2014

Podczas posiedzenia Komisji obradowano w następującym zakresie tematów:

 1. Przyjęcia do Związku.
 2. Informacja z przebiegu spotkania  Organizacji  Związkowych  z Dyrektorem Personalnym GSK  Mariuszem Frydrychem

– dotycząca wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w 2014r – 2,5% podwyżki dla wszystkich pracowników spółek GSK.

– podjęcie uchwały o podpisaniu porozumienia ws. wzrostu wynagrodzeń w 3 spółkach (Commercial, Services, Consumer). Warunkiem podpisania porozumienia w GMS był stały wskaźnik 2% podwyżki za wykonane PDP.

Niestety Pracodawca nie wyraził na w/w propozycję zgody. W najbliższym czasie Komisja MOZ NSZZ Solidarność GSK podejmie decyzję o ewentualnym podjęciu sporu zbiorowego.

 1. Informacja z negocjacji dotyczących Porozumienia w sprawie redukcji zatrudnienia w spółce GSK Commercial oraz podjęcie uchwały o podpisaniu w/w Porozumienia. Szczegóły będą dostępne na stronie internetowej NSZZ Solidarność GSK.
 2. Wolne głosy i wnioski.

Sporządził

Włodek Sopel