NOTATKA – Rozpoczęcie konsultacji w sprawie Zwolnień Grupowych w GSK Commercial.

Skrótowe podsumowanie z rozpoczęcia w dniu 09.12.2013 roku konsultacji Pracodawcy z organizacjami Związków Zawodowych w sprawie Zwolnienia Grupowego w GSK Commercial Sp. z o.o.

 1. Przekazanie przez Pracodawcę informacji o planowanej restrukturyzacji w Sprzedaży GSK Commercial Sp. z o.o. Ponadto Pracodawca przekazał stronie ZZ:
  – Zawiadomienie w trybie art. 2.3 ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunku pracy
  – projekt Porozumienia w sprawie zwolnienia grupowego.
  Główne obszary informacji pokryte prezentacją, która zostanie przekazana mailem stronie ZZ w dniu kolejnym.
 2. Główne przyczyny i założenia procesu restrukturyzacyjnego. Kontekst biznesowy i rynkowy. Zakładane na tym etapie zmiany w kluczowych obszarach biznesowych/pracowniczyc:
  • Leki Oddechowe 109 -> 51 [-58]
  • Onkologia 13 -> 18 [+5]
  • Szczepionki 77 -> const
  • Leki specjalistyczne 17 -> 7 [-10]
  • Szpitale i Hurtownie 10 -> 9 [-1]
  • Dermatologia 13 -> const
  • Pozostałe 147 -> 137 [-10]
  • Łącznie: 386 -> 312 [-74]
 3. Programy wsparcia dla odchodzących w ramach tego procesu pracowników.
 4. Omówienie procesu oceny i selekcji do zwolnień
 5. Ustalenia końcowe
  – w dniu 09.12.2013 ok. godz. 16 II tura konsultacji (w praktyce strony postanowiły zająć się tematem po głębszej analizie w kolejnym terminie),
  – kolejne spotkanie konsultacyjne planowane na 16.12.2013, z możliwością wcześniejszej TC możliwie około czwartku 12.12.2013 (+/- 1 dzień) w celu przekazania kluczowych pytań, wątpliwości czy sugestii, a następne (do potwierdzenia) 20.12.2013.

Po prezentacji tematu i krótkiej dyskusji  strony zakończyły spotkanie.

Podziękowania.

Koleżanki i Koledzy

 

Składam wyrazy wdzięczności

dla

reprezentującej WAS delegacji NSZZ Solidarność GSK SA

za udział w ceremonii pogrzebowej oraz w ostatniej drodze mojej ś.p Mamy

Za okazaną w tym dniu życzliwość i współczucie wszystkim serdecznie dziękuję.

 

W. Sopel