Nowe materiały na stronie.

W naszych działach pojawiły się nowe materiały:

Serwis Informacyjny Solidarności

SIS nr 43 22 listopada 2013

W serwisie min. Wspomnienie matki ks. Popiełuszki,

artykuły  „Bezrobocie w EU”, „Miasteczko Węglowe na szczycie”

Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń

Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 22
Dodatek: Jakie Obowiązki wobec pracowników mają pracodawcy na przełomie roku.

Miesięcznik SPCH

W miesięczniku:

Rządowe „odpowiedzi”

Prezentujemy w wersji skróconej odnoszący się do nich komentarz ekspertów NSZZ „Solidarność”.

BŚ o Polakach 50+
Przeciętny Polak spędza 13 lat na bezrobociu – cytuje wyniki raportu Banku Światowego „Gazeta Wyborcza”. Według autorów dokumentu jest
to efekt wypychania seniorów z rynku pracy.

Biuletyn Regionu Wielkopolska NSZZ Solidarność

Solidarność Wielkopolska nr 1074

INFORMACJA Z POSIEDZENIA KOMISJI MOZ NSZZ SOLIDARNOŚĆ GSK Z DNIA 06.11.2013

INFORMACJA Z POSIEDZENIA KOMISJI MOZ NSZZ SOLIDARNOŚĆ GSK Z DNIA 06.11.2013

Podczas posiedzenia Komisji obradowano w następującym zakresie tematów:

1. Przyjęcia do Związku.

2. Informacja z prac Prezydium

3. Podjęcie decyzji sprawie projektu Europejskiego Centrum  Odszkodowań – informacja na stronie internetowej Związku.

4. Informacja z przebiegu spotkania  Organizacji  Związkowych z Dyrektorem Personalnym GSK  Mariuszem Frydrychem

–  Nowy system zarządzania wynikami i system bonusowy  w GSK.

–  Propozycja wyjściowa Pracodawcy dotycząca wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w 2014r – 1,2% podwyżki dla wszystkich pracowników spółek GSK. Kolejna tura rozmów strony związkowej z Pracodawcą          w tym zakresie w dniu 14.11.2013r.

5. Podjęcie uchwały o uruchomieniu procedury przyznawania pożyczek związkowych dla członków NSZZ Solidarność GSK. Szczegółowe informacje udostępnione są na stronie internetowej Związku, tablicach ogłoszeń oraz u Przewodniczących Kół.

6. Warta przedstawicieli MOZ NSZZ Solidarność GSK przed  grobem Ks. Jerzego Popiełuszki  – 25/26 listopad 2013r. Warszawa.

7. Spotkanie Prezydium MOZ NSZZ Solidarność GSK  z Radą Pracowników  GSK Commercial – szczegółowe informacje zostaną udostępnione wkrótce.

8. Wolne głosy i wnioski.

KOMUNIKAT – Pożyczka związkowa.

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” GSK PH S.A., informuje, że uruchamia pożyczkę związkową w wysokości:

3000 zł/ trzy tysiące złotych /

dla wszystkich członków związku.

  1.  Pożyczka spłacana jest w 10 ratach.
  2.  Nie ma możliwości kumulacji pożyczki.
  3.  Pożyczka zostanie przelana na konto bankowe  pracownika podane na wniosku.
  4.  Spłata pierwszej raty nastąpi 7 stycznia 2014 r.

Ostateczny termin składania wniosków:

22 listopada 2013 r. do godz.15:00

Wniosek o pożyczkę jest dostępny tutaj.

Podsumowanie procesu konsultacji pracowniczych w sprawie przejścia w trybie art. 23(1) kodeksu pracy do Aspen

Prezentacja.

Podsumowanie procesu konsultacji pracowniczych w sprawie przejścia w trybie art. 23(1) kodeksu pracy do Aspen

W związku ze zbliżającym się terminem Twojego przejścia w trybie art. 23(1) kodeksu pracy do nowego pracodawcy spółki Aspen Polska Sp. z o.o., planowanego na 01.01.2014 roku, dzielimy się z Tobą informacjami na temat kluczowych ustaleń zwieńczających proces prowadzonych konsultacji.  Finalizacja transakcji pomiędzy GSK i Aspen w Polsce wymaga jeszcze zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Firma Aspen złożyła już odpowiedni wniosek w tym zakresie.

Czytaj dalej

Profit Club: Multikino – Promocje dla członków związku.

OM NSZZ Solidarność w Volkswagen Poznań uprzejmie informuje  o stworzonej dla Członków Związku posiadających kartę Profit Club ofercie specjalnej w sieci kin Multikino.

Podstawą zakupu biletu w niższej cenie jest imienna karta Profit Club oraz dokument potwierdzający tożsamość.

Cena biletu w niedziele będzie wynosić 15 zł, natomiast w poniedziałki 14 zł.

W dniu dodatkowym, jakim jest 6 grudnia (Mikołajki), będą obowiązywać następujące ceny do 17: 00 cena 14 zł/bilet, po 17: 00 15 zł/bilet.

 

Z kolei 11 listopada obowiązuje cena weekendowa, czyli 15zł/bilet.

Na jedną kartę Profit Club będzie można kupić dwa bilety w cenie grupowej. W wyjątkowych sytuacjach (rodzina z dziećmi), istnieje możliwość zakupu większej ilości biletów w grupowej cenie.

Daty obowiązywania promocji:

10 i 11 listopad

24 i 25 listopad

1 i 2 grudzień

6 grudzień

15 i 16 grudzień

Repertuar Multikina