Warto należeć do NSZZ Solidarność GSK

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” jest uprawiony i zobowiązany do obrony zrzeszonych w nim pracowników.

Czy wiesz, że:

–          Zanim pracodawca wręczy Ci wypowiedzenie, musi najpierw zasięgnąć opinii reprezentującego Cię związku zawodowego?

–          Zasady wynagrodzenia obowiązujące w Twoim zakładzie pracy uzgadniane są pomiędzy pracodawcą a związkiem zawodowym?

–          Związek zawodowy sprawuje kontrolę nad przestrzeganiem przez pracodawcę prawa pracy, w tym przepisów bhp?

–          Świadczenia z  zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przyznawane są przy współudziale związku zawodowego?

–          Skuteczność naszego działania zależy od liczby członków, ich aktywności i mądrości.

Tobie także możemy pomóc!

–          Sprzeciw „ Solidarności”, gdy pracodawca chce rozwiązać z Tobą umowę o pracę, powoduje, że Twoja sytuacja staje się zdecydowanie lepsza, niż gdybyś bronił się sam.

–          U nas uzyskasz kompetentne informacje o prawach i obowiązkach pracowniczych.

–          NSZZ „ Solidarność” oferuje Ci doradztwo i fachową pomoc prawną w sytuacji konfliktu  z pracodawcą .

–          Możesz wpłynąć na poprawę warunków pracy zgłaszając w Komisji Międzyzakładowej dostrzeżone nieprawidłowości. Jeśli masz pomysł jak to zmienić, możemy wspólnie realizować Twoje koncepcje.

–          Twoja przewaga to uprawnienia i siła NSZZ „ Solidarność” GSK

Im nas więcej, tym większa nasza siła i skuteczność działania.

We własnym interesie bądź  mądry, aktywny i przewidujący – przyłącz się do NSZZ SOLIDARNOŚĆ GSK.

Zapraszamy

Włodzimierz Sopel                                                                                                           

Przewodniczący

MOZ NSZZ Solidarność GSK

Mobile +502604393

Tel       +48 61 860 1075

Dyżur prawnika – środa 6 listopada 2013r. w godzinach 13:00-15:00

K O M U N I K A T

MOZ NSZZ Solidarność GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. informuję, że w środę 6 listopada 2013r., w godzinach 13:00-15:00 w siedzibie związku dyżur pełnić będzie prawnik związkowy Olaf Wiśniewski.

Prawnik będzie udzielał porad z zakresu prawa pracy oraz prawa cywilnego.

Zgłoszenia przyjmuje Joanna Perkowska tel.61 8601074

Dotyczy: członków związku NSZZ Solidarność GSK

INFORMACJA Z POSIEDZENIA KOMISJI MOZ NSZZ SOLIDARNOŚĆ GSK Z DNIA 15.10.2013.

INFORMACJA Z POSIEDZENIA KOMISJI MOZ NSZZ SOLIDARNOŚĆ GSK

Z DNIA 15.10.2013

Podczas posiedzenia Komisji obradowano w następującym zakresie tematów:

1. Prezentacja projektu Europejskiego Centrum  Odszkodowań.

Zaproszeni goście:

– Dyrektor Regionalny EUCO Mariusz Andrzejczak

– Przedstawiciel EUCEO Monika Woźniak

2. Powołanie Komisji Wyborczej NSZZ Solidarność GSK.

Uchwałą Komisji MOZ NSZZ Solidarność GSK powołano Komisję Wyborczą

do przeprowadzenia wyborów nowych władz związkowych na kadencję  2014/2018

w składzie:

Arleta Jankowska – Fabryka

Rafał Tylkowski – Fabryka

Alicja Żwirko – Sieniawska – Fabryka

Żaneta Ignaszewska – Commercial

Mirosława Skrzypczak – Services

3. Aneks nr 4 do Regulaminu Wynagradzania GSK Services – omówienie proponowanych zmian w  Regulaminie Wynagrodzeń GSK Services

4. Informacja z przebiegu spotkania  Organizacji  Związkowych z Dyrektorem Personalnym GSK  Mariuszem Frydrychem

–  Nowy system zarządzania wynikami i system bonusowy w GSK.

–  Początek rozmów nt. wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w 2014r.

5. Przedstawienie pisma Stowarzyszenia Wspierania Opieki Paliatywnej (prośba o udzielenie wsparcia finansowego).

6. Dyskusja – wolne głosy i wnioski