Informacje z posiedzeń KOMISJI MOZ NSZZ Solidarność GSK – zbiorczo.

Poznań,17 grudnia  2020r.

Informacja z posiedzenia KOMISJI MOZ NSZZ Solidarność GSK.

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia
 2. Zapisy do związku.

Przyjęto do związku 3 osoby  -fabryka

 1. Przedstawienie komunikatu Komisji Wyborczej w sprawie wyborów SIP w Novartis Poland, GSK Consumer, GSK Commercial oraz GSK Services.
 2. Informacje ze środowego spotkania z przedstawicielami DELPHARM.
 3. Komisja przyznała 2 zapomogi losowe w wysokości 500 zł i 1000zł.
 4. Wolne głosy i wnioski.

Na tym posiedzenie zakończono.        

Włodek Sopel

                                                                                                           Poznań,19 stycznia 2021r.

Informacja z posiedzenia KOMISJI MOZ NSZZ Solidarność GSK.

1. Przyjęcie Porządku posiedzenia.

2. Zapisy do związku.

    Przyjęto 1 osobę -fabryka

3. Zmiana formy umowy z księgową związku- dyskusja.

4. Zatwierdzenie zmian w Regulaminie Bonusu w GSK Consumer.

5. Dyskusja dotycząca Porozumienia z GSK Services  przejście do Sodexo –

    WREF .

6. Informacje w sprawie szczepień Covid 19.

7. Pismo HR w sprawie zamiaru wypowiedzenia umowy o pracę z członkiem

    związku.

8. Informacja o wykreśleniu koła związkowego Aspen Polska ze schematu organizacyjnego naszej organizacji.

9. Wolne głosy i wnioski.

Na tym protokół zakończono.             

Włodzimierz  Sopel

                                                                                                                      Poznań, 02 luty 2021r.

Informacja z posiedzenia KOMISJI MOZ NSZZ Solidarność GSK.

1. Przyjęcie porządku posiedzenia.

2. Zapisy do związku.

     Przyjęto do związku – 2 osoby Novartis Poland.

3. Podjęcie uchwały w sprawie Porozumienia WREF -przejście 4-osób z do

    Sodexo.

4. Wybory do EWC oddelegowano Janusza Albę do Komisji Wyborczej.

5. Uchwała o likwidacji koła związkowego Aspen Polska Sp. z o.o. z powodu   

     zmian  organizacyjnych i brak członków związku.

6. Informacja o przejściu zakładu pracy PF Consumer Healthcare Polska Sp. o.o.

7. Pismo HR w sprawie wypowiedzenia umowy z Art. 52 KP.

8. Wolne głosy i wnioski – przedstawienia oferty prawniczej CDO 24.

Na tym posiedzenie zakończono.

Włodzimierz Sopel

                                                                                                                Poznań,09 luty 2021r.

 Informacja z posiedzenia KOMISJI MOZ NSZZ Solidarność GSK.

1. Przyjęcie porządku posiedzenia.

2. Zapisy do związku – przyjęto 4 osoby z fabryki.

3. Rozmowa w sprawie jakości odzieży roboczej – gość przedstawiciel EHS.

4. CDO24 – umowa o świadczenie ochrony prawnej dla członków związku.

5. Upominek wielkanocny – propozycje. Komisja zatwierdziła zakupienie

     upominku wraz z wysyłką przez firmę zewnętrzną w kwocie 165zł/osobę.

6. Wolne głosy i wnioski.

Na tym protokół zakończono.

Włodzimierz Sopel

                                                                                                                                                              Poznań, 18 luty 2021r.

Informacja z posiedzenia KOMISJI MOZ NSZZ Solidarność GSK.

1. Przyjęcie porządku posiedzenia.

2. Zapisy do związku – przyjęto 1 osobę GSK Consumer,1 osobę GSK Commercial.

3. Informacja z prac Komisji Wyborczej EWC – Janusz Alba.

4. Preliminarze ZFŚS na 2021r w spółkach GSK.

    Komisja MOZ NSZZ Solidarność GSK zatwierdziła Preliminarze ZFŚS na 2021r.,

    w spółkach GSK Consumer, Commercial, Services oraz GSK Pharmaceuticals S.A.

5. Komisja zatwierdziła Tomasza Koseckiego jako członka związku szczególnie chronionego.

6. Komisja podjęła decyzję o podpisaniu umowy z Agnieszką Wiśniewską w celu prowadzenia spraw księgowo-finansowych z dniem 1 marca 2021r.

7. Informacja z poniedziałkowego spotkania z Kamilą Niedzielską Dyrektorem fabryki.

8. Wolne głosy i wnioski.

Na tym protokół zakończono

Włodzimierz Sopel

                                                                                                                    Poznań, 04 marca 2021r.

Informacja z posiedzenia Komisji MOZ NSZZ Solidarność GSK.

1. Przyjęcie porządku posiedzenia.

2. Zapisy do związku – przyjęto 3-osoby z fabryki oraz 1 osobę z GSK Commercial.

3. Zapomogi – przyznano jedną zapomogę w kwocie 2000 zł oraz jedną 1500 zł.

4. Zatwierdzenie nowego systemu bonusowego w GSK COMMERCIAL.

5. Przedstawienie sprawozdania z pracy SIP GSK w Poznaniu za rok 2020.

6. Informacja na temat monitoringu fabrycznego.

7. Szafki odzieżowe – ciąg dalszy dyskusji EHS.

8. Wolne głosy i wnioski.

Na tym protokół zakończono.

Włodzimierz Sopel

                                                                                                          Poznań 30 marca 2021r.

Informacja z posiedzenia KOMISJI MOZ NSZZ Solidarność GSK.

1. Przyjęcie porządkuposiedzenia.

2. Przedstawienie wykonania budżetu związku za 2020r. zatwierdzony uchwałą.

3. Przyjęcie projektu  budżetu związku na 2021r.zatwierdzony uchwałą.

4. Zatwierdzenie Regulaminu Telepracy w spółkach GSK.

5. Podjęto uchwałę o dofinansowaniu XI LO projektu „Śladami Solidarności” w

     kwocie 1000 zł.

5. Ogólne informacje:

     – Pismo HR Fabryki.

     – Pismo związku do Prezesa Novartis Poland.

     – Upominek świąteczny -zakończenie akcji.

6. Wolne głosy i wnioski.

Na tym protokół zakończono.

Włodzimierz Sopel                               

Informacja z posiedzenia KOMISJI MOZ NSZZ Solidarność GSK.

Poznań 20 maja 2021r.

1. Przyjęcie porządku posiedzenia.

2. Przyjęcie do związku – 2 osoby z fabryki , 1 – osoba z Commercial.

3. CDO24 – podpisanie umowy 1 czerwca 2021r.

4. Przyjęto uchwałę o zamieszczeniu nekrologu w przypadku śmierci członka związku.

5. Przyjęto uchwałę o umorzeniu pożyczki związkowej w przypadku śmierci członka związku.

6. Informacja w sprawie zażalenia dotycząca oceny rocznej -w GSK Commercial.

7. Sprawozdanie  z posiedzenia Komisji Parytetowej GSK.

      * statystyka podwyżki płac w 2021r.

      * pomieszczenia dla związku po przejściu do Delpharm.

      * Parking GSK – Delpharm.

8. Przyznano 1 zapomogę losową w kwocie 1000 zł.

9. Wolne głosy i wnioski.

Na tym protokół zakończono.

Włodzimierz Sopel                                     

K O M U N I K A T

Uprzejmie informuję,
że z dniem 11 stycznia 2021 roku zmienia się nr telefonu do Joanny Perkowskiej –
Specjalisty ds. ubezpieczeń grupowych prowadzonych przez MOZ NSZZ Solidarność GSK

Aktualny nr. telefonu komórkowego 572 504 912

                                                                   Włodzimierz  Sopel

                                                                                              Przewodniczący MOZ NSZZ

Solidarność  GSK

Poznań,2021.01.07

Wyniki wyborów ZSIP w Novartis Polska i spółkach GSK Consumer, Commercial i Services.

W piątek 11 grudnia zakończyliśmy wybory przedstawicieli pracowników – Zakładowych Społecznych Inspektorów pracy w Novartis Polska i spółkach GSK Consumer, Commercial i Services.

Wyniki wyborów ZSIP:.

GSK Commercial Spółka  z o.o. ZSIP dla spółki – Elżbieta  Walicka

Ilość pracowników uprawnionych do głosowania: 171

Ilość głosów oddanych na kandydatkę Elżbietę  Walicką: 12

Wstrzymało się od głosu: 0

GSK Consumer Healthcare  Sp. z o.o. ZSIP dla spółki – Anna Zdrojkowska.

Ilość pracowników uprawnionych do głosowania: 304

Ilość głosów oddanych na kandydatkę Annę Zdrojkowską: 6

Wstrzymało się od głosu: 0

GSK Services Sp. z o.o ZSIP dla spółki – Dorota Bździak

Ilość pracowników uprawnionych do głosowania: 1169

Ilość głosów oddanych na kandydatkę Dorotę Bździak: 40

Wstrzymało się od głosu: 1

Novartis Poland Sp. z o.o. ZSIP dla spółki – Adriana  Szpakiewicz

Ilość pracowników uprawnionych do głosowania: 318

Ilość głosów oddanych na kandydatkę Adrianę  Szpakiewicz:  65

Ilość głosów oddanych na kandydatkę Edyta  Wiesztal: 31

Wstrzymało się od głosu: 1

Informacja z posiedzenia KOMISJI MOZ NSZZ Solidarność GSK

Poznań,16 listopada  2020r.

Informacja z posiedzenia KOMISJI MOZ NSZZ Solidarność GSK

1. Przyjęcie porządku zebrania.

2. Zapisy do związku.

    Przyjęto 3 osoby z Fabryki.

3. Informacja zakończenia negocjacji płacowych na 2021r.(info na

stronie )

4. Zakończenie rozmów w sprawie zmian organizacyjnych w Aspen

Polska Sp. z o.o.   

5. Zatwierdzenie Regulaminów Wyborów SIP w GSK Consumer,

Commercial, Services oraz Novartis.

     6. Informacja ze spotkania organizacji z Kamilą Niedzielską.

     7. Wolne głosy i wnioski.

Na tym posiedzenie zakończono.

Włodzimierz Sopel ———————————————————————————————–

Sprawozdania z posiedzeń KOMISJI MOZ NSZZ Solidarność GSK – 20 października i 2 listopada 2020.

Poznań, 2 listopad  2020r.

Informacja z posiedzenia KOMISJI MOZ NSZZ Solidarność GSK

1. Przyjęcie porządku zebrania.

2. Zapisy do związku.

    Przyjęto 1 osobę z Fabryki, 2 osoby z Novartis Poland.

3. Informacja na temat zmian organizacyjnych w Aspen Polska.

4. Interwencja MOZ NSZZ Solidarność GSK w sprawie

     nieodpowiedniego zachowania menedżera w Novartis Poland.

5. Informacje z dalszego ciągu negocjacji płacowych w spółkach   

         GSK.

     6. Wolne głosy i wnioski.

Na tym posiedzenie zakończono.

———————————————————————————————–

Poznań, 20 październik  2020r.

Informacja z posiedzenia KOMISJI MOZ NSZZ Solidarność GSK

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia
 2. Zapisy do związku.

Przyjęto do związku 1-osobę z Aspen Polska, 2 osoby z fabryki.

 1. Komisja przyznała jedną zapomogę związkową .
 2. Komisja podjęła uchwałę o uruchomieniu pożyczki związkowej w kwocie 3000 zł. rozłożonej na 10 rat po 300 zł.
 3. Dyskusja na temat zakończenia roku -spotkanie wigilijne emerytów zostanie przeniesione na 2021r.
 4. Informacja na temat sprzedaży fabryki do Delpharma.
 5. Komisja uchwałą powołała zespół negocjacyjny do rozmów z przedstawicielami nowego właściciela fabryki w Poznaniu.
 6. W skład zespołu powołano: Włodzimierz Sopel, Hieronim Marut, , Anna Rowska-Sopel, Tomasz Szelangiewicz, Katarzyna Sobiesiak, Mirosław Konecki oraz prawnik związkowy Olaf Wiśniewski.
 7. Informacje z negocjacji  wzrostu wskaźnika wynagrodzeń na 2021r.
 8. Wolne głosy i wnioski.

Na tym posiedzenie zakończono.        

Włodek Sopel