MOZ NSZZ Solidarność GSK Ph. SA
PREZYDIUM

Włodzimierz Sopel

Przewodniczący

MOZ NSZZ Solidarność GSK

Hieronim Marut

I Wiceprzewodniczący

Teresa Maserak

Sekretarz

Przewodnicząca

Koła GSK Services

Katarzyna Sobiesiak  

Członek Komisji

Przewodnicząca

Koła PS-Konfekcja

Ewa Łodziewska

II Wiceprzewodnicząca

Przewodnicząca

Koła GSK Commercial

Tomasz Szelangiewicz

Skarbnik

Przewodniczący

Koła Obsługi Technicznej


Członkowie Komisji
MOZ NSZZ Solidarność GSK Ph. SA

Janusz Alba

Członek Komisji

GSK Services

Katarzyna Dokrzewska

Przewodnicząca

Koła Logistyki

Anna Kaltsas

Przewodnicząca

Koła Kontroli Jakości

Karolina Śliwa

Przewodnicząca

Koła PS-Półprodukt

Mirosław Konecki

Przewodniczący

Koła Maści i Czopki

Czesław Chołżyński

Członek Komisji