Mirosław Miara szefem Krajowej Sekcji Pracowników Przemysłu Farmaceutycznego

W ubiegłym tygodniu w Powroźniku koło Krynicy Zdrój obradowało Sprawozdawczo Wyborcze Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Pracowników Przemysłu Farmaceutycznego NSZZ „Solidarność”, które m.in. wybrało nowe władze. Przewodniczącym ponownie został Mirosław Miara.

Sekcja zrzesza organizacje związkowe z 15 największych zakładów farmaceutycznych z całej Polski. Należą do niej: Polpharma Starogard, GlaxoSmithKline Poznań, Teva Kraków, Gedeon Richter Polska, ICN Rzeszów, Jelfa Jelenia Góra, Fresenius Kabi, Clinico Medical, Aster Zeneca, Polfa Warszawa, Polpharma Oddział w Nowej Dębie (dawniej Sanfarm ), Adamed Pabianice, Polfa Lublin, Herbapol Lublin oraz Polfa Tarchomin.

Delegaci oprócz przewodniczącego na nową kadencję 2018-2022 wybrali również Radę Sekcji, Komisję Rewizyjną oraz delegatów na Kongres Krajowego Sekretariatu Przemysłu Chemicznego.

Wybrano władze Sekcji Młodych NSZZ „Solidarność” Regionu Wielkopolska (23.05.2018)

22 maja odbyło się posiedzenie Walnego Zebrania Członków Sekcji Problemowej Młodych NSZZ „Solidarność” Regionu Wielkopolska, podczas którego dokonano wyboru władz Sekcji. Przewodniczącym Rady Sekcji Młodych NSZZ „Solidarność” Regionu Wielkopolska został Karol Kamiński z Volkswagen Poznań.

Na posiedzenie wyborcze Walnego Zebrania Członków Sekcji Młodych NSZZ „Solidarność” Regionu Wielkopolska przybyło 19 osób, spośród 28 tworzących Sekcję. Posiedzenie otworzył ustępujący Przewodniczący Konrad Dominiak. Na spotkaniu obecny był również Przewodniczący Zarządu Regionu Wielkopolska Jarosław Lange.

Walne Zebranie Członków wybrało czterech członków Rady Sekcji Młodych Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność”  spośród siedmiu kandydatów.

Członkami Rady Sekcji zostali wybrani:

– Malwina Drozdowska – GSK Services Sp. z o.o.
– Paweł Konieczny – Volkswagen Poznań S.A.
– Michał Majchrzak – Volkswagen Poznań S.A.
– Katarzyna Zaborowska – Narodowy Fundusz Zdrowia

Do Komisji Rewizyjnej Sekcji Młodych Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” zostali wybrani:

– Bruno Laskowski – Poczta Polska S.A.
– Aleksander Gałuszka – Swarzędzkie Przedsiębiorstwo Komunalne
– Jessica Wowra – GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.

Podczas posiedzenia przyjęto uchwałę o kontynuacji przynależności do Krajowej Sekcji Młodych co skutkowało wyborem delegatów. Delegatami na WZD Krajowej Sekcji Młodych zostali wybrani – Karol Kamiński i Malwina Drozdowska.

Serdecznie gratulujemy naszym młodszym Koleżankom i Kolegom i jednocześnie życzymy samych sukcesów w pracy związkowej.

Posiedzenie Komisji MOZ NSZZ Solidarność GSK. Poznań, 2018-05-24

Posiedzenie Komisji MOZ NSZZ Solidarność GSK.

 

 1. Informacja z WZD Krajowej Sekcji Pracowników Przemysłu Farmaceutycznego. GSK reprezentowali Anna Rowska-Sopel, Czesław Chołżyński wybrany do Komisji Rewizyjnej, Włodzimierz Sopel został wybrany wiceprzewodniczącym oraz skarbnikiem na kadencję 2018-2022.
 1. Informacja z WZD Sekcji Młodych Regionu Wielkopolska.

Walne Zebranie Członków wybrało czterech członków Rady Sekcji Młodych Regionu  Wielkopolska NSZZ „Solidarność”  spośród siedmiu kandydatów.

Członkami Rady Sekcji zostali wybrani:

– Malwina Drozdowska – GSK Services Sp. z o.o.
– Paweł Konieczny – Volkswagen Poznań S.A.
– Michał Majchrzak – Volkswagen Poznań S.A.
– Katarzyna Zaborowska – Narodowy Fundusz Zdrowia

Do Komisji Rewizyjnej Sekcji Młodych Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” zostali wybrani:

Czytaj dalej

Informacja z posiedzenia KOMISJI MOZ NSZZ Solidarność GSK – Poznań 19 kwiecień 2018r.

Informacja z posiedzenia KOMISJI MOZ NSZZ Solidarność GSK

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Zapisy do związku.

Przyjęto do związku – 1 osobę GMS.

 1. Informacja z Regionalnej Komisji Wyborczej Regionu Wlkp.

Włodzimierz Sopel odczytał pismo Regionalnej Komisji Wyborczej zatwierdzające  wybory na kadencję 2018-2022

 1. Uchwała członków szczególnie chronionych.

podjęto stosowną uchwałę i przekazano informację Pracodawcy.

 1. Przyjęcie budżetu na 2018r.

komisja jednogłośnie przyjęła budżet na 2018r.

 1. Informacja ze spotkania w Novartis Poland.

Włodzimierz Sopel przedstawił relację ze spotkania z Pracodawcą Novartis Poland gdzie związek przedstawił swoje oczekiwania dotyczące pracowników spółki.

Szczegóły agendy i notatka ze spotkania zostaną wysłane członkom związku Novartis.

 1. Informacja ze Spotkania Krajowego Sekretariatu Przemysłu Chemicznego.

Włodzimierz Sopel przekazał relację z posiedzenia Rady Sekretariatu, które odbyło się w Oświęcimiu.

8. Podjęto uchwałę o wzroście wynagrodzenia dla Anny Fiebig oraz Andrzeja Flaczyńskiego.

9. Podjęto uchwałę o przyznaniu zapomogi losowej dla członka związku w wysokości 1000 PLN.

10. Komisja desygnowała Mirosława Koneckiego jako reprezentanta związku do Komisji BHP w fabryce.

11. Wolne głosy i wnioski.

Na tym posiedzenie zakończono.

Włodek Sopel

Informacja z posiedzenia KOMISJI MOZ NSZZ Solidarność GSK – Poznań 4 kwiecień 2018r.

Informacja z posiedzenia KOMISJI MOZ NSZZ Solidarność GSK

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia
 2. Ukonstytuowanie się Komisji MOZ NSZZ Solidarność GSK na kadencję 2018-2022

Na podstawie przeprowadzonych wyborów na członków Prezydium w dniu 4 kwietnia2018r., w skład Prezydium zostali wybrani:

Włodzimierz  Sopel        – Przewodniczący

Hieronim   Marut           – I wiceprzewodniczący

Ewa Łodziewska             – II wiceprzewodnicząca

Teresa  Maserak            – sekretarz

Tomasz  Szelangiewicz  – skarbnik

Katarzyna  Sobiesiak      – członek

 1. Zapisy do związku. Przyjęto do związku 5 -osób z Novartis Poland, 3-osoby z GSK Services,1 osoba z GSK Commercial.
 1. Budżet wykonanie za 2017r. Komisja przyjęła przy jednym głosie wstrzymującym wykonanie budżetu za 2017r.
 1. Budżet – propozycja 2018r. Komisja wstępnie przedyskutowała propozycję budżetu, przenosząc zatwierdzenie na następne posiedzenie Komisji. Podjęto uchwałę o wzroście wynagrodzenia pracownikowi związku Joannie Perkowskiej z dniem 1 kwietnia 2018r.
 1. Pisma A. Flaczyński- budżetowiec, A. Fiebig -księgowa – przewodniczący przedstawił wnioski o podwyżkę dla w/w osób. Podjęto decyzję o przesunięcie na następne posiedzenie Komisji.
 2. Przyznano zapomogę bezzwrotną dla członka z koła emerytów.
 1. Wolne głosy i wnioski.

Na tym posiedzenie zakończono.

Włodek Sopel

 

Walne Zgromadzenie Delegatów NSZZ Solidarność GSK – Poznań 22 marca 2018r.

22 marca 2018r., w hotelu IOR w Poznaniu odbyło się Sprawozdawczo – Wyborcze Walne Zebranie Delegatów Międzyzakładowej Organizacji Związkowej GlaxoSmithKline na kadencję 2018-2022.

 

Na 75 delegatów uprawnionych do udziału w wyborach obecne były 62 osoby. Obrady WZD rozpoczęto o godz. 11.00.

Po części oficjalnej – powitaniu gości: Aleksandry Cybulskiej                                 z Regionalnej Komisji Wyborczej Regionu Wlkp. oraz prawnika związkowego Olafa Wiśniewskiego przez Przewodniczącego Włodzimierza Sopla przystąpiono do wyboru prowadzącego WZD.

Przewodniczącym Walnego Zebrania Delegatów został Hieronim Marut.

Po przedstawieniu i zatwierdzeniu przez delegatów porządku zebrania                          i regulaminu WZD sprawozdanie z działalności Komisji MOZ za okres ostatniego roku kadencji przedstawił Włodzimierz Sopel.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Grzegorz Spinek przedstawił protokół                     z kontroli finansowej , księgowej oraz wykonania uchwał Komisji MOZ .                          Po dyskusji nad sprawozdaniami, obydwa sprawozdania zostały przyjęte przez delegatów pozytywnie.

W pierwszym głosowaniu wybierano przewodniczącego MOZ NSZZ Solidarność GSK na nową kadencję 2018-2022.

Jedynym kandydatem zgłoszonym do wyborów został Włodzimierz Sopel, który w wyniku głosowania został wybrany Przewodniczącym na kadencję 2018-2022.

 

Przewodniczący ma duże doświadczenie w pracy związkowej nie tylko jako przewodniczący organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność́”.  Jest członkiem Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność́”  i  członkiem Krajowego Sekretariatu Przemysłu Chemicznego NSZZ „S”.. Ponadto jest wiceprzewodniczącym Krajowej Sekcji Pracowników Przemysłu Farmaceutycznego oraz jej skarbnikiem.

 

Włodzimierz Sopel podziękował delegatom za obdarzenie zaufaniem i wybór   na przewodniczącego MOZ NSZZ „Solidarność” GSK na nową kadencję.

Przegłosowano uchwałę, że Komisja będzie liczyć 19 osób wraz                                        z Przewodniczącym.

Delegaci przegłosowali uchwałę, że przewodniczący kół związkowych wchodzą   z automatu w skład Komisji Międzyzakładowej:

 

1     KONTROLA JAKOŚCI               – Anna                       KALTSAS

 1. KAPSUŁKI       – Magdalena           CZEKALSKA
 2. LOGISTYKA                            – Katarzyna              DOKRZEWSKA
 3. MAŚCI I CZOPKI             – Mirosław              KONECKI
 4. PS-KONFEKCJA – Katarzyna              SOBIESIAK
 5. PS-PÓŁPRODUKT        – Karolina                ŚLIWA
 6. OBSŁUGA TECHNICZNA   – Tomasz                   SZELANGIEWICZ
 7. GSK CONSUMER                     – Małgorzata           MRUGOWSKA
 8. GSK COMMERCIAL – Ewa                     ŁODZIEWSKA
 9. GSK SERVICES                – Teresa                   MASERAK
 10. ASPEN POLSKA         – Beata                    ROGALA
 11. NOVARTIS POLAND         – Katarzyna             FILA – TURKIEWICZ
 12. SCR-M RESURS         – Anna                     ROWSKA – SOPEL
 13. Emeryci i Renciści – Maria                   ŁAWNICZAK

 

W drugim głosowaniu zgłoszono 5 kandydatów na 4 miejsca mandatowe w skład Komisji zostali wybrani:

 

 1. Hieronim MARUT       – GSK S.A.
 2. Janusz ALBA        – GSK Services
 3. Czesław CHOŁŻYŃSKI – GSK S.A.
 4. Grzegorz SPINEK        – GSK Commercial

 

W następnym głosowaniu wybrano 3 osobową reprezentację delegatów na Walne Zebranie Regionu Wielkopolska NSZZ Solidarność wybrani zostali:

 

 1. Katarzyna DOKRZEWSKA       – GSK S.A.
 2. Hieronim MARUT                  – GSK S.A.
 3. Włodzimierz SOPEL                – GSK S.A.

 

W kolejnym głosowaniu wybrano 4 osobową reprezentację –  delegatów na Walne Zebranie Krajowej Sekcji Pracowników Przemysłu Farmaceutycznego wybrani zostali:

 

 1. Ewa ŁODZIEWSKA                 – GSK Commercial
 2. Anna ROWSKA – SOPEL – SCR-M Resurs
 3. Czesław CHOŁŻYŃSKI – GSK S.A.
 4. Włodzimierz SOPEL               – GSK S.A.

 

W skład 5 osobowej Komisji Rewizyjnej zostali wybrani:

 

 1. Piotr Grygiel                          -GSK Services
 2. Maria Szymańska                  -E+R
 3. Iwona Marciniak                   -GSK S.A.
 4. Tomasz Kurek                                     -GSK Commercial
 5. Leszek Fiksiński                     -GSK S.A.

Na zakończenie pragnę podziękować przewodniczącemu zebrania Hieronimowi Marutowi za biegłe i sprawne przeprowadzenie WZD Sprawozdawczo – Wyborczego .

Komisji Skrutacyjnej w składzie Iwona Czajkowska ,Danuta Ostrowska, Andrzej Satanowski   za bardzo sprawne liczenie głosów w trakcie 6 -głosowań.

Piotrowi Grygielowi za niezawodne działanie systemu informatycznego.

Komisji Uchwał i wniosków Jackowi Rozmiarkowi i Januszowi Albie.

Protokolantom Teresie Maserak i Annie Rowskiej – Sopel.

Ukonstytuowanie się nowo wybranej Komisji MOZ NSZZ Solidarność GSK nastąpi w dniu 4 kwietnia 2018r.

 

Serdecznie Dziękuję

Włodzimierz  Sopel

Przewodniczący MOZ NSZZ Solidarność GSK