Informacje z posiedzeń Komisji MOZ NSZZ Solidarność GSK – kw. 3 2018, kw. 1 2019.

Informacja z posiedzenia Komisji MOZ NSZZ Solidarność GSK

Poznań,2018-10-25

 

 1. Przyjęcie porządku zebrania.
 2. Przyjęcie do związku -jedna osoba z GMS.
 3. Komisja wyraziła zgodę na wypłatę z ZFŚS upominku świątecznego dla GMS w/g progów dochodowych:

I – 600 zł.

II-  500 zł.

III  400 zł.

 1. Informacja na temat zmian PPE.
 2. Dofinansowanie do okularów pracowników terenowych -temat na Komisję Parytetową.
 3. Wolne głosy i wnioski.

Na tym posiedzenie zakończono.

 

Informacja z posiedzenia Komisji MOZ NSZZ Solidarność GSK

Poznań,2018-06-11

 1. Przyjęcie porządku zebrania.
 2. Przyjęto do związku jedna osobę z GMS.
 3. Uchwała nr 9 XXXIX KZD ws. Zmian w § 36 Statutu NSZZ Solidarność o przedłużeniu obecnej kadencji do 2023 roku.
 4. Informacja z Komisji Parytetowej – protokół z komisji.
 5. Wolne głosy i wnioski.

Na tym posiedzenie zakończono.

Informacja z posiedzenia Komisji MOZ NSZZ Solidarność GSK

Poznań,2018-11-14

 1. Przyjęcie porządku zebrania.
 2. Przyjęto do związku 3 -osoby z GMS.
 3. Informacja z Komisji Parytetowej :

– monitoring

– zmiany w ZFŚS

– wskaźnik podwyżki płac na 2019 r.

 1. Zmiany w ZUZP -omówiono propozycje zmian.
 2. Wolne głosy i wnioski.

Na tym posiedzenie zakończono.

Informacja z posiedzenia Komisji MOZ NSZZ Solidarność GSK

Poznań,2018-11-22

 1. Przyjęcie porządku zebrania.
 2. Przyjęto do związku jedną osobę z Aspen Polska oraz GMS.
 3. Przedstawienie projektu pisma do Novartisu w sprawie pracowniczej.
 4. Omówiono zmiany w zasadach bonusowych w GSK Commercial oraz GSK Consumer
 5. Podjęto uchwałę o sfinansowaniu spotkania opłatkowego koła emerytów i rencistów w dniu 5 grudnia 2018r.
 6. Negocjacje płacowe – przedstawiono projekt związkowy porozumienia płacowego GSM przesłanego do HR.
 7. Wolne głosy i wnioski

 

Na tym posiedzenie zakończono.

Informacja z posiedzenia Komisji MOZ NSZZ Solidarność GSK

Poznań,2019-02-07

 1. Przyjęcie porządku zebrania.
 2. Przyjęto do związku 8-osób z Novartis Poland, 6 -osób z GMS, 2 – osoby z GSK Consumer, 1 -osobę z Aspen Polska.
 3. Przyznano zapomogę losową w wysokości 1000 zł.
 4. Omówiono pisma HR w sprawie zamiaru rozwiązania umowy o pracę z członkami związku.
 5. Komisja upoważniła Włodzimierza Sopla oraz Hieronima Maruta do podpisania Aneksu nr 1 do Umowy Zakładowej Aspen Polska Sp. Z o.o. dot. PPE.
 6. Informacja ze Spółki Novartis dot. współpracy ze związkiem.
 7. Informacja ze spotkania Komisji Parytetowej.
 8. Wolne głosy i wnioski.

Na tym posiedzenie zakończono.

Informacje z posiedzenia Komisji MOZ NSZZ Solidarność GSK. Poznań,11.10.2018r

 1. Przyjęcie porządku zebrania.
 2. Przyjęto do związku 1 osobę z GSK Pharmaceuticals S.A. oraz 1 osobę z GSK Consumer.
 3. Komisja upoważniła Włodzimierza Sopla oraz Hieronima Maruta do podpisania umowy PPE w Aspen Polska.
 4. Dyskutowano w sprawie propozycji Pracodawcy GSK na temat wskaźnika wzrostu wynagrodzeń, zmian w ZFŚS, ZUZP, reg. monitoringu.
 5. Podjęto uchwałę wyrażającą zgodę na połączenie świadczenia rekreacyjnego i świadczenia wakacyjnego z przyspieszoną majową wypłatą.
 6. Włodzimierz Sopel przedstawił relację ze Zjazdu Krajowej Sekcji Pracowników Przemysłu Farmaceutycznego.
 7. Informacja ze spotkania z Menedżerem HR Aspen Polska.
 8. Wolne głosy i wnioski.

Informacje z posiedzenia Komisji MOZ NSZZ Solidarność GSK. Poznań,27.09.2018r

 1. Przyjęcie porządku zebrania.
 2. Omówiono propozycję Pracodawcy w sprawie zmian w Pracowniczym Planie Emerytalnym dla spółek GSK.
 3. Informacja na temat monitoringu w GMS.
 4. Podjęto uchwałę o podpisaniu nowej umowy o PPE dla spółek GSK.
 5. Upoważnienie Włodzimierza Sopla oraz Tomasza Szelangiewicza do podpisania umowy PPE.
 6. Wolne głosy i wnioski.

Informacje z posiedzenia Komisji MOZ NSZZ Solidarność GSK. Poznań,24.09.2018r

 1. Przyjęcie porządku zebrania.
 2. Przyjęto do związku 3 osoby z GSK Pharmaceuticals S.A.,

1 osobę z GSK Consumer, 5 osób z Novartis Poland.

 1. Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Parytetowej z

Pracodawcą (notatka ze spotkania u przewodniczących kół

związkowych).

 1. Rozpoczęcie negocjacji wskaźnika wzrostu wynagrodzeń na

2019r.

 1. Wolne głosy i wnioski.

Informacje z posiedzenia Komisji MOZ NSZZ Solidarność GSK. Poznań,28.08.2018r

 1. Przyjęcie porządku zebrania.
 2. Przyjęto 1 osobę z GSK Pharmaceuticals S.A.
 3. Przyjęto uchwałę o dofinansowaniu wycieczki związkowej w Bieszczady.
 4. Podjęto uchwałę o dofinansowaniu kosztów wyjazdu na wartę przy grobie Ks. Jerzego Popiełuszki do Warszawy.
 5. Omówiono propozycję tematów na spotkanie z Dyrektorem Fabryki.
 6. Informacja z rozmów z Pracodawcą Novartis Poland.
 7. Wolne głosy i wnioski.

Informacje z posiedzenia Komisji MOZ NSZZ Solidarność GSK. Poznań,18.07.2018r

Informacje z posiedzenia Komisji MOZ NSZZ Solidarność GSK.

 1. Przyjęcie porządku zebrania
 2. Przyjęto do związku -1 osoba z GSK Services, 1 osoba Novartis, 1 osoba GSK Consumer.
 3. Przyznano jedną zapomogę dla członka związku w kwocie 400 zł.
 4. Przedyskutowano pismo w sprawie zamiaru wypowiedzenia umowy o pracę z członkiem związku.
 5. Podjęto uchwałę o dofinansowaniu turnusu rehabilitacyjnego dla dzieci niepełnosprawnych w Świnoujściu w kwocie 4000 zł.
 6. Podjęto uchwałę o dopisaniu członka związku na listę pracowników szczególnie chronionych.
 7. Omówiono sytuację w Novartis Poland.
 8. Przedyskutowano tematy na rozmowy z Pracodawcą GSK:

– zwiększenie odpisu dodatkowego na ZFŚS

– zwiększenie o wskaźnik inflacji nagród jubileuszowych.

– uruchomienie nagrody świątecznej.

– dodatku do szefów zmian.

– dodatku dla osób szkolących nowo zatrudnionych.

– wzrost wypłaty odszkodowań z przyczyn nieleżących po stronie pracownika.

– wzrost odprawy przy przejściu na emeryturę.

 1. Wolne głosy i wnioski.

Plan szkoleń na sezon wrzesień – grudzien 2018

Formularz Zgłoszenie angielski

FORMULARZ zgłoszeniowy na szkolenie WORD

FORMULARZ – zgłoszenie na szkolenie PDF

Uwaga: ze względu na roczny urlop dotychczasowej osoby odpowiedzialnej za organizację szkoleń (Agnieszki Mińkowskiej) prosimy o przesyłanie formularzy zgłoszeniowych i ewentualny kontakt ws. szkoleń wyłącznie na adres e-mailowy:  szkolenia@solidarnosc.poznan.pl

 

 

WRZESIEŃ 2018

 

ANGIELSKI DLA ZWIĄZKOWCÓW 2018/ 2019 – zapisy do 16 września!

TERMIN: Czas trwania kursu: 10 miesięcy.

UCZESTNICY: osoby zrzeszone w NSZZ „Solidarność” Region Wielkopolska oraz sympatycy

MIEJSCE: zajęcia popołudniowe, raz w tygodniu,  w salach Regionu Wlkp. NSZZ „Solidarność”, ul. Metalowa 7 w Poznaniu, wg. ustaleń  wynikających z deklaracji dostępności czasowej uczestników.

PROWADZĄCY: lektorzy Szkoły Języków Obcych ‘Akcent’ z Poznania

ZGŁOSZENIA:

– do 16 września 2018 r.

– opłata 560 zł

– pisemne zgłoszenie na załączonym formularzu na adres e-mai: suchylas@akcent-poznan.com.pl 

Więcej informacji:

– patrz formularz zgłoszeniowy z regulaminem – w załączeniu

– kontakt ws. kursu: Biuro SJO „Akcent” oddział w Suchym Lesie: tel. (61) 22 45 102 (w sierpniu w godz. 12.00 – 17.00, od września w godz. 12.00-19.00)

Dotychczasowi uczestnicy proszeni są o wpisanie poziomu swojej dawnej grupy w zgłoszeniu.

 

 

WARSZTATY MEDIALNE – redagowanie komunikatów, materiałów związkowych

TERMIN: 27 – 28 września  (czw. – pt.), start godz. 09:00, szkolenie dwudniowe

UCZESTNICY: komisje NSZZ „Solidarność” z Regionu Wlkp. Uwaga: max 15 osób.

POWADZĄCY: Hanna Daszczyńska – Dział Szkoleń Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

MIEJSCE: Region Wielkopolska NSZZ „Solidarność”, ul. Metalowa 7, Poznań

ZGŁOSZENIA: do 13 września 2018 r.

Formularz zgłoszeniowy prosimy składać w sekretariacie Zarządu Regionu lub przesłać skan na e-mail: szkolenia@solidarnosc.poznan.pl

 

 

 

 

 

PAŹDZIERNIK 2018

 

ROZWÓJ ORGANIAZCJI ZWIĄZKOWEJ

TERMIN: 04 – 05 października (czw. – pt.) 2018 r. , start godz. 09:00, szkolenie dwudniowe z 1 noclegiem

UCZESTNICY: komisje NSZZ „Solidarność” z Regionu Wlkp. Uwaga: max 20 osób.

POWADZĄCY: Janusz Zabiega – Dział Szkoleń Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

MIEJSCE: Hotel Niedźwiedź, ul. Wczasowa 20,  Nowy Dębiec, dojazd we własnym zakresie

OPŁATA: 120 zł od uczestnika płatne bezpośrednio na miejscu szkolenia. Możliwość wystawienia przez hotel faktury na organizację.

Uwaga! Dla osób z nowych organizacji zarejestrowanych w okresie październik 2017 – wrzesień 2018 r. szkolenie jest bezpłatne.

ZGŁOSZENIA: do 20 września 2018 r.

Formularz zgłoszeniowy prosimy składać w sekretariacie Zarządu Regionu lub przesłać skan na e-mail: szkolenia@solidarnosc.poznan.pl

 

ABC PRAWA ZWIĄZKOWEGO – ustawa o związkach zawodowych

TERMIN: 23 październik (wt.), godz. 10:00 – 14:00

UCZESTNICY: osoby zrzeszone w NSZZ „Solidarność” Region Wlkp. Uwaga: max 30 osób

MIEJSCE: Region Wielkopolska NSZZ „Solidarność”, ul. Metalowa 7, Poznań

POWADZĄCY: Dział Prawny, Region Wielkopolska NSZZ „Solidarność”

ZGŁOSZENIA: do 17 października 2018 r.

Formularz zgłoszeniowy prosimy składać w sekretariacie Zarządu Regionu lub przesłać skan na e-mail: szkolenia@solidarnosc.poznan.pl

 

 

LISTOPAD 2018

 

NEGOCJACJE DLA ZWIĄZKOWCÓW

TERMIN: 07 – 09 listopada (śr.- pt.) 2018, godz. 09:00 – 16:00, szkolenie trzydniowe

UCZESTNICY: osoby zrzeszone w NSZZ „Solidarność” Region Wlkp. Uwaga: max 20 osób.

CEL: Negocjacje jako optymalna metoda rozwiązywania konfliktów, poznanie kolejnych etapów ich przygotowania i prowadzenia. Prezentacja wybranych technik negocjacyjnych w kontekście negocjacji związkowej.

PROWADZĄCY: Jan Plata-Przechlewski, Dział Szkoleń Komisji Krajowej NSZZ

MIEJSCE: Region Wielkopolska NSZZ „Solidarność”, ul. Metalowa 7, Poznań

ZGŁOSZENIA: do 20 listopada 2018 r.

Formularz zgłoszeniowy prosimy składać osobiście w sekretariacie Zarządu Regionu lub przesłać skan na e-mail: szkolenia@solidarnosc.poznan.pl

 

 

 

 

 

ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

TERMIN: 22 listopada (czw.), godz. 10:00 – 13:00

UCZESTNICY: osoby zrzeszone w NSZZ „Solidarność” Region Wlkp. Uwaga: max 30 osób

CEL: Omówienie specyfiki ZFŚS i przygotowanie do rozmów z pracodawcą.

MIEJSCE: Region Wielkopolska NSZZ „Solidarność”, ul. Metalowa 7, Poznań

POWADZĄCY: Dział Prawny, Region Wielkopolska NSZZ „Solidarność”

ZGŁOSZENIA: do 15 listopada 2018 r.

Formularz zgłoszeniowy prosimy składać w sekretariacie Zarządu Regionu lub przesłać skan na e-mail: szkolenia@solidarnosc.poznan.pl

 

 

GRUDZIEŃ 2018

 

ROZWÓJ ORGANIAZCJI ZWIĄZKOWEJ

TERMIN: 06 – 07 grudnia (czw. – pt.) 2018 r. , start godz. 09:00, szkolenie dwudniowe z 1 noclegiem

UCZESTNICY: komisje NSZZ „Solidarność” z Regionu Wlkp. Uwaga: max 20 osób.

POWADZĄCY: Janusz Zabiega – Dział Szkoleń Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

MIEJSCE: Hotel Niedźwiedź, ul. Wczasowa 20,  Nowy Dębiec, dojazd we własnym zakresie

OPŁATA: 120 zł od uczestnika płatne bezpośrednio na miejscu szkolenia. Możliwość wystawienia przez hotel faktury na organizację.

Uwaga! Dla osób z nowych organizacji zarejestrowanych w okresie grudzień 2017 – listopad 2018 r. szkolenie jest bezpłatne.

ZGŁOSZENIA: do 20 listopada 2018 r.

Formularz zgłoszeniowy prosimy składać w sekretariacie Zarządu Regionu lub przesłać skan na e-mail: szkolenia@solidarnosc.poznan.pl