Informacja z posiedzenia Komisji MOZ NSZZ Solidarność GSK. Poznań, 2019-11-19

Informacja z posiedzenia Komisji MOZ NSZZ Solidarność GSK

 1. Przyjęcie porządku zebrania.
 2. Przewodniczący przedstawił pismo wysłane do Okręgowej Inspekcji Pracy w Warszawie w sprawie Aspen Polska Sp. z o.o.
 3. Komisja podjęła uchwałę dotyczącą wypłaty z ZFŚS tzw. „Gwiazdorka” dla wszystkich spółek GSK.
 4. Podjęto uchwałę o zorganizowaniu jednodniowej wycieczki do Drezna na „Jarmark Bożonarodzeniowy” w dniu 14 grudnia 2019r. z dofinansowaniem związku w kwocie 50 PLN/dla członka związku.
 5. Podjęto uchwałę w sprawie porozumienia płacowego Spółek GSK. Związek  przekazał Pracodawcy ostateczną propozycję porozumienia.
 6. Ostateczny komunikat przedstawimy po decyzji Pracodawcy GSK.
 7. Wolne głosy i wnioski -dyskutowano w tematach pracowniczych.

Zapraszamy do zapoznania się z Artykułami z kampanii „Together at Work”.

Niemcy: Ucieczka pracodawców od rokowań zbiorowych powoduje ogromne koszty dla całego społeczeństwa

https://news.industriall-europe.eu/Article/376

W tym tygodniu wiadomości „Razem w pracy” pochodzą z Niemiec, gdzie ostatnie dane DGB pokazują, że ucieczka pracodawców od rokowań zbiorowych („Tarifflucht”) prowadzi do ogromnych kosztów dla całego społeczeństwa ze względu na niższe dochody podatkowe, mniej składek na ubezpieczenie społeczne i zmniejszona siła nabywcza.

Pracodawcy muszą wrócić do stołu przetargowego. Ich ucieczka od rokowań zbiorowych kosztuje pracowników i społeczeństwo ogromnie.

Czytaj dalej

Informacja z posiedzenia Komisji MOZ NSZZ Solidarność GSK. Poznań, 2019-10-15

 1. Przyjęcie porządku zebrania.
 2. Przyjęto 1 osobę GSK PH. S.A.
 3. Informacja z rozmów z Pracodawcą Aspen Polska.
 4. Komisja podjęła uchwałę upoważniającą Przewodniczącego do złożenia wniosku do PIP w Warszawie w sprawie różnic w płacach w spółce Aspen Polska.
 5. Sprawozdanie z Jubileuszowego Zjazdu Sekcji Farmacji 25 -lecie powstania.
 6. Komisja podjęła uchwałę upoważniającą Przewodniczącego do podpisania nowego systemu bonusowego dla spółki GSK Commercial.
 7. Wolne głosy i wnioski- omawiano sprawy pracownicze.

Informacja z posiedzenia Komisji MOZ NSZZ Solidarność GSK. Poznań, 2019-09-17

 1. Przyjęcie porządku zebrania.
 2. Przyjęto do związku 2 osoby Novartis Poland ,2  osoby Aspen Polska, 3 osoby GSK PH S.A. ,1 osobę z GSK Services.
 3. Informacja ze spotkania z Pracodawcą Aspen Polska.
 4. Informacja ze spotkania z Pracodawcą Novartis Poland.
 5. Rozpoczęcie negocjacji wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w 2020 roku w spółkach GSK.
 6. Wolne głosy i wnioski – dyskusja nad propozycją organizacji dotyczącą wzrostu wynagrodzeń w 2020r.