Informacja z obrad Komisji MOZ NSZZ Solidarność GSK. Poznań 2014.11.06

Porządek obrad:

  1. Zapisy do związku – akces do związku złożyły 3-osoby z GSK Consumer, 1-osoba GSK Commercial
  2. Informacja z obrad Komisji Parytetowej GMS.
  3. Informacja z obrad Komisji Parytetowej Commercial.
  4. Informacja ze spotkania grupy związkowców z obszaru Onkologii.
  5. Informacja w sprawie konfliktu  zespołu SKIN z Menedżerem obszaru.
  6. Porównanie warunków zatrudnienia Novartis – GSK – prezentacja .
  7. Informacja na temat pożyczki związkowej – spłata październik 2014 oraz podjęcie uchwały o udzieleniu nowej w grudniu 2014r.
  8. Wolne głosy i wnioski.

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych pkt. u przewodniczących kół związkowych.

Następne spotkanie Komisji MOZ NSZZ Solidarność GSK wyznaczone jest na dzień 25.11.2014r.

Włodzimierz Sopel

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *