Komunikat Komisji Wyborczej NSZZ „Solidarność” GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.

Działając w  oparciu  o  Ordynację  Wyborczą  Władz  Międzyzakładowych, Zakładowych  i  Delegatów  na  Walne  Zebranie  Delegatów w Regionie Wielkopolska NSZZ  „Solidarność” powołana przez Międzyzakładową Organizację Związkową  NSZZ  „Solidarność” GlaxoSmithKline  Pharmaceuticals S.A.  Komisja  Wyborcza  w następującym składzie:

 • Arleta  JANKOWSKA – Przewodnicząca Komisji Wyborczej
 • Żaneta IGNASZEWSKA– członek Komisji Wyborczej
 • Mirosława SKRZYPCZAK– członek  Komisji Wyborczej
 • Alicja  ŻWIRKO-SIENIAWSKA – członek Komisji Wyborczej
 • Rafał  TYLKOWSKI – członek Komisji Wyborczej

podaje do wiadomości że:

 1. Wyznacza się obwody  wyborcze  pokrywające  się  zgodnie z poszczególnymi  kołami  Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ  „Solidarność” GlaxoSmithKline  Pharmaceuticals  S.A.
 2. W poszczególnych obwodach wyborczych dokonywane są wybory  przewodniczącego koła , a  także  delegatów  na    Międzyzakładowe  Zebranie  Delegatów  w  proporcji  1 mandat  na  6  członków  koła .
 3. Terminy wyborów w poszczególnych kołach związkowych podane zostaną w odrębnym komunikacie.
 4. Wyniki wyborów w poszczególnych kołach podane zostaną do  wiadomości  po  ich  przeprowadzeniu  w  ostatnim  z  kół.
 5. Ustala się  termin Międzyzakładowego Zebrania  Sprawozdawczo-Wyborczego  NSZZ „Solidarność” GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.  na  dzień  18 marca 2014 tj. wtorek  godzina  10:30 .
 6. Wybrani  delegaci  mają  prawo uczestniczenia w Między- zakładowym Zebraniu  Delegatów  NSZZ  „Solidarność” GlaxoSmithKline  Pharmaceuticals S.A.  ze  wszystkimi  wynikającymi  z  tego  prawami tj.  ubiegać  się o  wybór  na:
 • przewodniczącego  Międzyzakładowej Organizacji Związkowej
 • członka Międzyzakładowej Organizacji Związkowej
 • członka Komisji Rewizyjnej
 • delegata na Zjazd Sekcji Farmacji
 • delegata na Walne Zebranie Delegatów NSZZ  „Solidarność” Regionu Wielkopolska   

Kandydatury przyjmowane będą w siedzibie Międzyzakładowej  Organizacji Związkowej  pok. nr 13  budynek  administracyjny I , wyłącznie  na  wydanych  w  tym  celu  formularzach.  Wszystkie  przyjęte  zgodne  z  Ordynacją  Wyborczą  kandydatury  , będą  odpowiednio  głosowane  na    Międzyzakładowym  Zebraniu  Delegatów  NSZZ „Solidarność” GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.                                              

 

Przewodnicząca  Komisji  Wyborczej

Arleta Jankowska

Poznań,22.01.2014r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *